Riksdagskandidat Mariann Karlssons debut

I år debuterade vår egen riksdagskandidat Mariann Karlsson som Första maj-talare. Det skedde på Skälby loge i Kalmar där hon och övriga tågdeltagare trotsade det kalla regnet.
Här får du, som av någon anledning inte kunde närvara, en möjlighet att ändå få veta vad Mariann Karlsson sa.
Talet inledde Mariann med en sång – ”Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön.
Det är de rikas paradis men – ingen hör en fattigs bön.”

”En del patienter brukar kalla mig för den sjungande sjuksköterskan. Jag nynnar ofta på olika låtar var jag än är och vad jag än gör. Ibland blir det 2 politiska låtar, det här var en av dem.
Det är kanske inte så konstigt, för visst märks det att vi fortfarande lever i ett kapitalistiskt samhälle, där klassklyftorna ökar.
Vi har alla gemensamt fått betala av det stora underskottet på 500 miljarder från högeralliansens förra försök att styra Sverige, som jag hoppas var det sista.
Vi har fått anpassa oss till EU:s politik, som bl.a. kräver minskade utgifter i den offentliga sektorn. Vi betalar dessutom åtskilliga miljarder bara för vårt medlemskap där.
Jag tycker det är synd att den EU-vänlige Göran Persson har övergivit den socialistiska ideologin och numera kallar sig en social
mode…ooops.. demokrat.
Det hade underlättat för det svenska folket om han hade fortsatt att vara socialist, precis som Lasse.
Då hade vårt samarbete resulterat i större rättvisa, fler arbeten och mer demokrati än vad det nu har blivit.
Tyvärr kan jag konstatera att vi numera verkar vara det enda vänsteralternativet i den upp- och nervända världen där sossarna har blivit lila, moderaterna utger sig för att vara ett arbetarparti, centern anser sig vara feminister, folkpartiet invandrarvänliga och kristdemokraterna fördomsfria.

Kamrater, vi har nu 140 dagar på oss att tala om för alla vi möter att vår politik gör skillnad.

Så när någon i högeralliansen skriker om sänkta skatter, så vet vi att det inte kommer att gynna arbetslösa, sjukskrivna och låginkomsttagare. En undersköterska som jobbar deltid i äldreomsorgen kommer inte att märka så mycket av den skattesänkningen på sin låga lön. I nödfall, trots att hon är lågavlönad, kan hon tänka sig att betala mer i skatt om hon visste att hon fick fler arbetskamrater, så hon hinner med sitt jobb. Vi kan inte acceptera att vissa sliter ut sig samtidigt som många är arbetslösa. Valet mellan fler lärare och undersköterskor eller stora skattesänkningar för de redan rika är inte svårt för oss. Vi har råd med fler jobb men definitivt inte råd med mer arbetslöshet.
Därför vill vi istället satsa på fler heltidsjobb i offentliga sektorn. Fler i arbete gynnar även den privata sektorn samtidigt som det minskar långtidssjukskrivningarna och ökar skatteinkomster och konsumtion.

När någon i högeralliansen tycker att det är okey att minska tryggheten för vissa grupper och kunna avskeda ungdomar under 26 år utan någon anledning, för att på det viset få fler i arbete, så tycker vi att det är diskriminering och att det finns klassindelningar så det räcker redan. Vi tycker det är självklart att ungdomar ska ha rätt till arbete på samma villkor som alla andra och samma trygghet i anställningen som alla andra.
Vi vill skapa riktiga jobb med en fast månadslön, som det går att leva på så det finns möjlighet att flytta hemifrån, bilda familj och föda fram en ny generation. Vi vill förutom att skapa jobb i offentliga sektorn bl.a. underlätta för småföretagare att anställa folk, genom att avskaffa sjuklöneperioden för dem.

När någon i högeralliansen vill införa subventionerade hushållstjänster så konstaterar vi att det är ännu en kvinnofälla där mannens ansvar för det obetalda arbetet hemma osynliggörs och dessutom en överklassubvention, där en kvinna städar åt en annan kvinna eftersom ingen man kommer att söka de deltidsjobb, som skulle erbjudas. Den ensamstående mamman, som skulle ha mest nytta av att utnyttja en sådan tjänst kommer troligen inte att ha råd även om den subventioneras. Vi vill istället att alla ska ha rätt till ett heltidsarbete, där normen är 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle omfördela den obetalda arbetstiden i hemmet mer rättvist, skapa fler arbeten och minska sjukskrivningar och arbetsskador. Vi vill också ha en individuell föräldraförsäkring, som ger varje förälder ett eget ansvar för sitt barn och möjlighet att ta ut den ledighet de har rätt till var för sig.

När någon i högeralliansen vill genomföra högre avgifter, sämre löner, sämre försäkringsskydd vid arbetslöshet och sjukdom och införa ytterligare en karensdag för att få fler att ”vilja” arbeta, så vet vi att förslagen inte ger fler arbetstillfällen utan ger en minskad social trygghet och ökar klyftorna i samhället. Vi vet att stora behov av arbetskraft finns inom bl a den offentliga sektorn, där minskning av personal har gjorts trots att det finns behov och trots att de vill arbeta.
Vi vill avskaffa den karensdag som finns, stärka försäkringsskyddet och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla varaktiga jobb, med avtalsenliga löner. Vi vill skapa jobb där behoven finns, främst inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Fler vuxna i skolan är en viktig och absolut nödvändig investering för framtiden.

När någon i högeralliansen tycker att kärnkraften är nödvändig och att produktion, avkastningskrav och marknadsandelar är viktigare än att stoppa miljöförstöringen, så vet vi att uranbrytningen inte är oändlig och slutförvaringen av kärnavfall inte gynnar miljön och att en långsiktig hållbar miljö för att stoppa klimatförändringarna är nödvändig. Vi måste anpassa samhället till vad naturen tål.
Vi vill satsa på avveckling av kärnkraften och fossila bränslen, snabba på satsningen på förnyelsebara energi som t.e.x. vind- och solenergi, miljövänliga drivmedel och öka kollektivtrafiken och spårbundna transporter.
Energiomställningen kommer att ge massor av nya arbeten både i den offentliga och den privata sektorn.

När högeralliansen kommer med sina vallöften ska vi tala om vems sida vi står på och vad vi vill göra.

Vi vet att minskade skatter inte automatiskt ger flera jobb i företagen.
Aktieutdelningen beräknas uppgå till 70 miljarder i år. Som om inte det vore nog så väljer en del företag som går med stora vinster att avskeda folk för att öka aktieutdelningen eller flyttar till ett låglöneland för att få billigare arbetskraft och därmed större vinster att stoppa i aktieägarnas fickor, utan att ta något ekonomiskt och socialt ansvar.
Staten går dessutom miste om mer än 100 miljarder i uteblivna skatter.
Därför måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas i stället för jakten på sjukskrivna och arbetslösa.

Vi vill inte ha ett kapitalistiskt samhälle där man kan köpa sin välfärd, där de rika blir ännu rikare och de sämst ställda får det sämre.
Där vinstjakt och börskurser är viktigare än att utveckla produktionen.
Det är dålig ekonomi att avskeda folk när inget annat erbjuds än arbetslöshet. Arbetslöshet och nedskärningar i välfärden ökar klyftorna i samhället och slår ut människor. En privatisering av den gemensamma sektorn sätter vinstintresset framför behoven.

Vi vill ha ett socialistiskt samhälle, där alla människor är lika mycket värda och där kvinnor och barn har lika stor makt i samhället som männen.
Målet är att alla ska ha rätt till arbete och bostad, grunden för vår välfärd. Den gemensamma sektorn ska ägas och drivas gemensamt och vara en motor i välfärden. En bra offentlig sektor gynnar även den privata sektorn.
Människorna ska ses som medborgare i ett samhälle, inte kunder på en marknad.

Vi vill ha ett solidariskt samhälle som byggs av och för alla människor.
Vi vill ha en solidarisk politik med tydliga lagar mot all slags diskriminering för att påverka attityderna i samhället.
Ett solidariskt samhälle där var och en ger efter förmåga till var och en efter behov. En skattefinansierad välfärd som kommer alla till del Behoven ska styra – inte marknaden eller betalningsförmågan.

Vi vill inte ha ett patriarkaliskt samhälle, där mannen sätts som norm och kvinnan är underordnad mannen i nästan alla avseenden. Ett samhälle där kvinnan förväntas nöja sig med deltid, förväntas ta största ansvaret för familjens barn och hem samt förväntas finna sig i att trakasseras eller utnyttjas sexuellt, just för att hon är kvinna.
Vi vill ha ett feministiskt samhälle där mannen anses vara lika bra förälder som kvinnan och där kvinnan anses vara lika bra på att arbeta som mannen och där man har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

Vi vill ha ett feministiskt samhälle där kvinnan har samma rätt till ett heltidsjobb, en lön att leva på och en rättvis pension.
Vi vill ha ett könsperspektiv inom alla områden, precis som ett barnperspektiv. Vi vill öka kunskaperna om det sexualiserade våldet, införa feministiskt självförsvar i gymnasiet och ge kvinnojourerna statligt ekonomiskt stöd. Staten ska ha det ekonomiska ansvaret för kvinnors mänskliga rättigheter, inte ideella organisationer.

Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism, mot rasismens makt ställer vi antirasism.

Vi vet att det går att förändra samhället och vi har en politik för hur det ska gå till – en solidarisk politik för arbete, demokrati och rättvisa.
Vi har 140 dagar på oss att visa den, så låt oss använda varenda dag fram till valet!
Vi gör skillnad!

Mariann Karlsson, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Kalmar län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *