Demokratin behöver stärkas

All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.
Många människor känner idag en maktlöshet över att valda politiker inte lyssnar på dem. Det har skapat ett politikerförakt, som har blivit ett allvarligt problem för demokratin. Antalet väljare som går och röstar minskar.
Medborgarna har tappat makt och inflytande och antalet folkvalda har minskat. Det innebär sämre möjligheter för medborgare att få kontakt med sina förtroendevalda politiker.
All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.

Därför anser vi att demokratin behöver stärkas.
Vi föreslår en radikal förändring där Deltagande Demokrati utvecklas i vår kommun.
Vi vill att alla kommuninvånare ska få möjlighet att påverka politiken också mellan valen och lämna förslag på hur skattepengarna ska användas.
Deltagande Demokrati kan t.ex. innebära, att alla invånare som vill vara med och påverka träffas i sitt bostadsområde eller samhälle varje år, när nästa års budget ska tas fram och lämna förslag på vad de tycker är viktigast att använda skattepengarna till. Hur det ska organiseras vill vi diskutera och utforma tillsammans med intresserade medborgare och de andra partierna i fullmäktige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *