Vänsterpartiets budgetförslag

Måndagen den 19 juni ska kommunfullmäktige besluta om hur våra skattepengar ska användas och hur servicen blir för alla kommunens verksamheter. Hur blir det för de gamla,
för förskolebarnen och eleverna i grundskolan och gymnasiet?
Vänsterpartiet i Nybro lämnar ett eget budgetförslag. Våra grundläggande värderingar om solidaritet och rättvisa är vägledande för oss. Vi har tråkigt nog inte fått gehör för resursförstärkningar inom vård skola och omsorgen under den här mandatperioden, trots att de andra partierna lovade att satsa. De har istället genomfört nedskärningar. Vi hoppas få gehör för vårt budgetförslag på måndag i varje fall av socialdemokraterna så att de många uppsägningar av personal som föreslås kan stoppas.
Här kommer en fökortad version av vänsterpartiets budgetalternativ
Lämna gärna synpunkter till oss.

Omsorgen om våra gamla, sjuka och funktionshindrade.
Efter flera års nedskärningar och minskning av personal föreslår vi att det inrättas 20 nya tjänster där behoven är som störst och att timvikarier får fast anställning. Att ökningen av personal sker i samråd med de anställda. Inget ensamarbete får förekomma. Inrätta personliga tjänster för långtidssjukskrivna. Tjänsterna anpassa till de möjligheter som den anställde har. Det kommer att höja kvaliten.

Grundskolan
Storleken i grundskolans klasser anpassas under perioden till de mål som är uppsatta. Det kommer att innebära klasser med omkring 20 elever. Riktade personalförstärkningar där behoven är störst. Ökade resurser för barn med särskilda behov i förskolan och grundskolan- det ger också förbättringar för övriga elever till lärande.

Förskolan
Anpassa barngruppernas storlek på dagis till 15 barn per avdelning med tre personal
Barn i förskolan som får syskon eller barn till förälder som är arbetslös erbjuds 15 timmars vistelsetid i veckan efter samråd mellan föräldrar och personal. Det ger valfrihet för föräldrar.

Gymnasiet.
För att kunna utveckla gymnasiet behövs det resursförstärkningar. Vi föreslår också att samarbete mellan närliggande gymnasier i andra kommuner utvecklas för att skapa bättre utbildningsmöjligheter. Samarbete, inte konkurrens, är bra och minskar också kostnaderna
för kommunerna.

Satsa extra på de lägst avlönade med 2 miljoner. Denna grupp har släpat efter kraftigt under många år.

Skattehöjningen som vi föreslår med 45 öre kommer att ge mellan motsvarande 35 till 40 jobb inom vård, skola och omsorg.
Solidaritet är viktig för kommunens utveckling. Liksom att minska arbetslösheten. Varför ha arbetslösa när det finns så stora behov inom vård, skola och omsorg.?
Dessa satsningar kostar pengar. Omkring 14 miljoner, men samtidigt kommer kommunen att kunna ge bättre service och spara pengar genom mindre sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar. Det blir också en bättre arbetsmiljö.
Solidaritet kostar, men vi tror att om vi hjälps åt så kommer skattehöjningen att förbättra för oss alla. Har Du en inkomst på 10 000 kronor i månaden får Du betala 36 kronor mer i månaden. Har du 18 000 kronor i månaden innebär det 59 kronor mer i skatt. 22 000 kronor i månaden blir 101 kronor. 40 000 kronor i månaden blir 195 kronor.
Kommunen höjer avgifterna. De är rättvisare att betala via skatten.

Riv inte Transtorpsskolan.
Vi föreslår att hela Transtorpsskolan renoveras. Ingen flyttning av klasserna fyra till sex till Paradisskolan. Varför riva den bäst planerade skolan i kommunen och i ett område som till skillnad mot fler andra inte har någon minskning av elevantalet.?

Vi vill också under planperioden anlägga en konstfrusen isbana på Sveavallen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *