Fördubbla stödet till kvinnojouren!

Idag, måndag 25 november, är det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Med anledning av det presenterar Vänsterpartiet en livsviktig post i sitt budgetförslag – att fördubbla dagens stöd till kvinnojouren från dagens 60 000 kr till 120 000 kr.

– Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Detta är en satsning som bokstavligen kan rädda liv, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. För oss är det därför ett självklart krav att stödet till kvinnojourerna måste öka, säger Kaj Raving (V).

Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad som annars erbjuds så existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

– Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbt-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet, säger Anders Svensson (V).

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson 0706 762 338

Kaj Raving 0709 829 668

Anders Svensson 0730 266 411

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *