Ingen straffskatt för bostadsbolagets hyresgäster

I förslaget till direktiv föreslås fullmäktige fastställa ägardirektiv för NBAB angående upphandling av exploatör för byggande av bostäder och affärslokaler på skomakaren 2 o 14. Förslaget innehåller inte några ekonomiska kalkyler för detta byggande. Det minsta man kan begära är att det för kommunfullmäktige ges en redovisning hur det ska finansieras och vilket ansvar NBAB har. Är det så att en privat exploatör för byggande av husen skall bygga för att sedan få en garanti att hyresförlusterna i förvaltning av NBAB ska tas av hyresgästerna i NBAB? Det blir då en extra skatt för hyresgästerna. Skall det byggas i centrala Nybro för att förbättra stadskärnan så ska givetvis eventuella förluster betalas av alla skattebetalare. Då lagen för kommunala bostadsbolag är ändrad, kan inte de nya höga bostadskostnaderna omfördelas inom bolaget. De höga kostnaderna för bostadsbyggande idag innebär att alla lägenheter inte kan hyras ut. Det visar NBAB:s senaste nybyggnationer. Vi kräver rättvisa i boendet i Nybro Kommun.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *