Sälj inte ut kommuninvånarnas gemensamma egendom!

Vänsterpartiet i Nybro vill utveckla det kommunala Bostadsbolaget, inte som moderaterna och socialdemokraterna sälja ut och privatisera lägenheter till någon riskkapitalist.

Angående ägardirektiv till Nybro Bostads AB(NBAB) om upprättande av fastighetsförteckning. Vänsterpartiet anser att direktivet undergräver NBAB:s ekonomi och förutsättningar att utveckla bolaget. Förteckningen ska innehålla minst 300 lägenheter som kan säljas. Vår uppfattning är att kommuninvånarnas gemensamma egendom, i det här fallet välskötta hyreshus inte ska säljas ut. Utifrån den utredning som SABO gjort åt NBAB anser vi att det inte är förenligt med bolagets bästa att sälja fastigheterna. Förslaget till beslut är bristfälligt, det finns inget underlag för de ekonomiska konsekvenserna för NBAB. Fullmäktige har beslutat att utveckla Deltagande Demokrati. Nu har inte ens NBAB:s styrelse kunnat föra en dialog med kommunledningen.

På Bostadsbolagets styrelsemöte redovisades att vid en försäljning av 300 till 350 lägenheter kommer reavinsten att bli c:a 12 miljoner, från reavinsten avgår mäklararvode och 22 procents skatt. Kvar blir cirka 8 miljoner. För denna vinst kan sext till sju nya lägenheter byggas. En mycket dålig affär för kommunen och hyresgästerna. Vi tror nu att direktivet inte är till för att förbättra kommunens ekonomi, utan försäljningen sker av ideologiska skäl. Den misslyckade nyliberala politiken med utförsäljningar vill vi inte ska införas i vår kommun.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *