Frågor och svar om bostadspolitiken i Nybro Kommun

20 mars arrangerade Hyresgästföreningen en bostadspolitik debatt i samband med sitt årsmöte på Jutegården. Vänsterpartiet representerades av Jarl Bülow, ledamot i NBABs styrelse, som här har sammanfattat Vänsterpartiet i Nybros ställningstagande i bostadspolitiken och den planerade utförsäljningen av allmännyttan.

Hur vill ni i ert parti ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?

Ingen utförsäljning av NBAB:S lägenheter. NBAB kan tvingas att sälja 249 lägenheter. Tvångsprivatiseringen av allmännyttan i Nybro leder knappast till att fler lägenheter byggs. NBAB är ett av få bolag i länet som byggt nya bostäder de senare åren. Det har man klarat tack vare att bolaget är så välskött. Att sälja ut lägenheter försämrar bara NBAB:s ställning det kan också leda till hyreshöjningar. Vänsterpartiet vill att NBAB fortsätter att bygga nya hyresrätter. NBAB kommer att bygga nya hyresrätter i Kv. Vulkanus 2 o 3 or. Skall privata bolag bygga lägenheter så ska inte Bostadsbolagets hyresgäster o NBAB betala för förluster i dessa hus. Dom kallar det för blockhyra. Nu finns förslag från M o S att NBAB ska gå in och täcka ev. hyresförluster. Det blir en extra straffskatt . Sverige behöver en ny bostadspolitik. Att bygga nytt idag ger mycket höga hyror. Därför vill vi ändra bostadspolitiken Vi vill återinföra ett investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter som fanns innan alliansregeringen tillträdde. För att nå bra resultat i vår kommun så måste NBAB få möjligheter utan diktat från kommunledningen att bygga nytt i den takt som är rimligt för att behålla ett välskött bolag och säkerställa tryggheten för hyresgästerna.

Vilken roll anser ditt parti att allmännyttan i kommunen ska ha?

NBAB ska vara ett självständigt bostadsföretag och inte vara med i kommunens bolagskoncern. Det ska drivas enligt självkostnadsprincipen Allmännyttan ska ha en ledande roll för att hålla hyrorna nere. Bruksvärdesprincipen ska gälla. Alla ska ha rätt till att kunna bo där det finns lediga lägenheter. Plånbokens storlek ska inte få styra. NBAB ska vara föregångare i att utveckla den sociala bostadspolitiken, som ex. Gula Grillen Harlekin, världens mat och göra bostadsområdena ännu mera attraktiva i vår kommun. Vi vill att bostadsbolaget ska få utvecklas på ett sätt som gynnar både hyresgäster , kommuninvånare och anställda.

Hur tycker ditt parti att vinsterna i allmännyttiga bolaget ska användas?

Vinsterna ska återinvesteras i bolaget, för att kunna ta ansvar för bra lägenhetsstandard , boendemiljö och skapa utrymme för att bygga nya bostäder. Ingen extra skatt till kommunen från bostadsbolagets hyresgäster. Vi vill också avskaffa den orättvisa lägenhetsskatten för alla som bor i lägenhet.

Hur vill ditt parti säkra hyresgästernas inflytande i det kommunala bostadsbolaget?

Utveckla hyresgästföreningens boinflytande, boinflytandeavtal med NBAB och samråd för hyresgästerna ute i bostadsområdena. Bostadsmöten ute i bostadsområdena där NBAB medverkar och informerar. NBAB o Hyresgästföreningen har haft en bra dialog under åren som gått. Det har lett till ökad trivsel för de boende. Nu riskerar detta förtroende att raseras av tvångsprivatiseringar från kommunledningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *