Vänsterpartiet: Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla Nybros stadskärna.

Vänsterpartiet vill att kommunen tar ett samlat grepp och ansvar för Nybros stadskärna. Genom att inrätta ett utskott under fullmäktige med både budget och befogenheter vill man säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna”.

– Nybro är en underbar stad och jag blir orolig när jag läser artiklar som den i dagens tidning om centrumhandelns svårigheter. Att värna om en stadskärna med mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för tätorten själv utan även för omgivande samhällen och landsbygd, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

För att handeln ska kunna bevaras och utvecklas i Nybro är det mycket viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan alla parter som har något intresse i centrum. Vänsterpartiet vill nu att kommunen på allvar tar tag i taktpinnen för utvecklingen av stadskärnan och handeln där.

– Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla stadskärnan. Ett utskott under fullmäktige med gemensam budget och genomförandekraft skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna” utan faktiskt blir av, säger Pia Eriksson.

Vänsterpartiet menar att Nybros stadskärna behöver utvecklas för en långsiktig stabilitet, samtidigt som de befintliga butikerna värnas, för att Nybroborna skall kunna utföra de flesta av sina inköp hemmavid. Kommunen måste på sikt aktivt vidareutveckla strategier för att stödja och stimulera utvecklingen av nya hållbara småföretag.

– Vi tror på Nybro. Det finns ett sug efter förändring och det finns ett stort engagemang som ligger och puttrar. Nu gäller det att utnyttja det på bästa sätt, avslutar Pia Eriksson.


För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *