Interpellation: Hur vill du förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden?

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson

Omsorgsnämnden är antagligen den nämnd som påverkar kvinnors liv i störst omfattning. Man påverkar direkt som arbetsköpare genom de villkor man då erbjuder. Det är främst kvinnor som arbetar inom omsorgen och det är ett tufft jobb med låga löner, stress och ökande sjukskrivningar. Här är åtgärder som fler kollegor, rätt till heltid, slopandet av delade turer, högre lön, rätt till arbetskläder osv helt avgörande faktorer för att göra omsorgen mer jämställd som arbetsplats.

Man påverkar självklart också direkt alla de som är föremål för omsorgen. Det är kvinnorna som utgör den största delen av den äldsta gruppen äldre och de sjukaste äldre. Forskning visar att de konventionella könsrollsmönstren ofta går igen även i omsorgen. Exempelvis avgörs ofta vilken hjälp du får, hur ofta osv utifrån tydliga könsmönster, även om detta såklart till största delen är omedvetet. Här behöver man synliggöra, medvetandegöra och utbilda för att komma till rätta med jämställdheten.

Men man påverkar också i hög grad många kvinnor indirekt. När antalet platser på särskilda boenden minskat drabbar det särskilt äldre kvinnor med låg pension eftersom de inte har råd att betala för privata tjänster som allt mer ersätter den solidariskt finansierade äldreomsorgen. När omsorgen bristen ökar också bördan för de anhöriga, för det mesta kvinnor, som redan idag utför en stor del av omsorgen i hemmet. Dessa kvinnor tvingas då ofta jobba deltid för att få tiden att räcka till. Här krävs att vi har en omsorg som räcker till.

Jämställdhet, liksom ojämställdhet, skapas där beslut fattas. De beslut som fattas dagligen inom omsorgsförvaltningens område påverkar i hög grad framförallt kvinnors liv.
Med bakgrund av detta undrar jag:

-Vilka åtgärder kommer du att vidta för att generellt förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden under mandatperioden?

För Vänsterpartiet Nybro 150508
Kaj Raving

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *