Rapport från kommunfullmäktige i maj

Vid kvällens kommunfullmäktige som hölls i Flerohopp var det som vanligt Vänsterpartiet som var aktivast. Pia Eriksson, Kaj Raving och Carina Blom var uppe i talarstolen flera gånger i olika frågor.

Pia Eriksson lämnades till förra fullmäktiget in en interpellation där undrade hur Christina Davidsson (C) såg på avtalet för den nya kommundirektören och om hon tycker att det är rimligt att betala höga löner och erbjuda fallskärm samtidigt som kommunen skär ner i verksamheten.Christina Davidsson svarade att hon tycker att nya kommunchefens lön på 75000:-/mån är rimlig. Att kommunchefen får ett års lön om kommunen skulle vara missnöjd med honom var inte en fallskärm utan ett vanligt chefsavtal menade hon. Pia Eriksson höll inte med om någotdera.

Kaj Raving hade lämnat in en interpellation till Bodil Johansson (C) där han frågade hur hon ville förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden, där hon är ordförande.

Alla tre var också uppe i talarstolen och yrkade bifall till Vänsterpartiets motion om att utreda hur man ska kunna slopa delade turer. Carina Blom använde sig själv som exempel på hur en dag kan splittras när man arbetar delad tur och menade att kommunen inte är intresserad av att göra något åt frågan. Hon fick medhåll av Kaj Raving:
– Ni bygger ert avslag på antaganden, ni vet inte. Och ni vill inte ens utreda vad det egentligen skulle betyda att avskaffa delade turer. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till? Det är ju det vi föreslår men det är det ni inte vill göra.
Motionen fick stöd av S och MP men röstades ner av den styrande femklövern som fick stöd av SD.
Carina Blom var också uppe och argumenterade emot höjda avgifter i simskolan:
– Helst vill jag att avgiften tas bort helt. Alla barn borde ha samma chans att lära sig simma oavsett om föräldrarna är fattiga eller rika, sa hon bland annat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *