Inför Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, i Nybro kommun

Motion till kommunfullmäktige

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har.

I dagens samhälle finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering. Könsmaktsordningen genomsyrar sociala, ekonomiska och politiska strukturer och finns i familjen, politiken, näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, skolan och på arbetsmarknaden. Så är det över hela världen. Även i Nybro kommun. Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun.

Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer. Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
Att pröva jämställdhetsbudgetering, gender budgeting, i hela eller delar av kommunens verksamhet.

För Vänsterpartiet Nybro
Pia Eriksson
Kaj Raving
Carin Blom
Anders Svensson
Paz Pizarro

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *