Vänsterpartiet vill se ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun

– När majoriteten lägger ner kulturskolans ensembleverksamhet, så kan det ytligt sett verka som en könsneutral åtgärd. Men i och med att det var flest tjejer som gick där så blir det i praktiken en jämställdhetsfråga där tjejer drabbas hårdast. Likadant är det när majoriteten nu drar ner ännu mer på omsorgen. Det vet vi att det slår framförallt mot kvinnor, både direkt och indirekt.

Det säger Vänsterpartiets Kaj Raving med anledning av att partiet idag lämnade in en motion om att man ska införa ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun.

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer.
Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar menar Vänsterpartiet.

– Vi vill pröva på metoden Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, och tror att det kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun, säger Kaj Raving.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

För ytterligare information kontakta
Kaj Raving, 070 982 96 68

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *