Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun. Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Vi vill göra det för vår personal. Därför lämnade vi in en motion om att utreda se över hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun. Tyvärr röstade den styrande borgerliga femklöver och SD nej till detta vid det senaste fullmäktigemötet.

”jag började klockan sju på morgonen. Sprang benen trötta och huvudet snurrigt. Klockan ett slutade jag för dagen, halv tre började jag jobba igen. Sprang i trappor och cyklade i Nybros bostadsområden. Klockan tio på kvällen slutade jag.”

Så kan en arbetsdag se ut för våra anställda inom omsorgen i Nybro kommun. Det är ett helt vanligt exempel på en delad tur som vi utsätter våra anställda för i den här kommunen. Frågan vi bör ställa oss är: har vi verkligen råd att fortsätta med det? Förutom att delade turer påverkar våra anställdas arbetsmiljö och livsvillkor så påverkar det också Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Att vi kan rekrytera ny personal med rätt kompetens är en nyckelfråga för att Nybro ska kunna ha en god välfärd även i framtiden. Många kommuner, och däribland Nybro, riskerar att om några år få problem med att rekrytera nya medarbetare till bland annat äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet menar att vi måste kunna erbjuda bättre villkor för våra anställda och upphöra med delade turer.

Många känner sig inte lediga när arbetsdagen är uppsplittrad, trots att de är lediga mellan turerna. De som har en bit att åka upplever att det inte är någon mening att ta sig hem, bara för att vända i dörren och miljön riskerar mer påverkan av dem som trots allt kör fram och tillbaka. Många berättar om hur delade turer medför stress och problem med att få ihop familjelivet.

De delade turerna skapar utarbetad personal och en otrygghet för både vårdtagare och anhöriga. Hur trött är den personen som ska hjälpa din mamma? Och fokuserad orkar den personen vara som ska stötta din pappa? Eller hur lyhörd? Och hur skulle du tycka att det kändes att under en eller ett par timmar om dagen vara ofrivilligt ledig utan betalning och utan möjlighet till reell återhämtning?

Delade turer finns för att Nybro kommun som arbetsgivare bestämt att det ska vara så. Vi vill att man ska försöka hitta andra lösningar. Redan idag har flera kommuner runt om i landet insett problematiken med delade turer och beslutat att avskaffa dem. Det visar att det inte är omöjligt att organisera arbetet så att Nybro kommuns anställda får en sammanhållen arbetsdag.

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till som vi föreslog? Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Och vi vill göra det för vår personal inom Nybro kommun. Det är dessa som nu drabbas när den styrande borgerliga femklöver och SD inte ens ville utreda vad det egentligen skulle innebära att avskaffa delade turer.

Pia Eriksson (V), gruppledare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *