Vänsterpartiets kongress 2016 Conventum Örebro

13151478_615054815326110_4110460516149155474_n

Kalmardelegationen tillsammans med Kaj Raving, Partistyrelsen

Trots att man utökat kongressdagarna till fyra dagar, så var det ett hårt pressat tidsschema. De allra flesta delegationer hade utöver det, förberedande möten inför varje dag, samt sammanställningar av dagen som gått. Sömnen var inte högsta prioritet, utan byttes ut mot stora mängder kaffe och energigivande tilltugg.

Jonas Sjöstedt öppnade kongressdagarna med ett invigningstal som inleddes med: Vänsterpartister, kongressdeltagare, kära Örebroare… En lättsam öppning som övergick till vänsterpartiets visioner om en värld utan klyftor, fackligt engagemang och om ett samhälle där alla ska kunna förverkliga sina drömmar. Under kongressens gång betades drygt 600 lyfta motioner av, en efter en. Vänsterpartister älskar talarstolen och ca 170 personer skrev upp sig på talartid före varje omröstning. Det var en historiskt jämn fördelning i talarstolen med 55% kvinnor och 45% män

Vi röstade fram en ny sammanställning i Partistyrelsen med fler fackligt engagerade och Jonas Sjöstedt blev som förväntat, omvald som partiledare Här följer några av de viktiga beslut som röstades fram av kongressens ombud och som ska förmedlas och drivas vidare till regeringen.

Kurdistans arbetarparti, mer känt som PKK har sedan slutet av 70-talet stridit för ett hemland för den kurdiska folkgruppen. I en motion som antogs av partiets kongress står det att Vänsterpartiet i riksdagen ska arbeta för att Sverige ska bidra till att få bort terrorstämplingen på PKK. Men partistyrelsen ställde sig inte bakom att enskilda organisationer ska tas bort från EU:s terrorlista. Istället vill man att EU:s terrorlista ska skrotas helt. Motionen bifölls av kongressen vilket betyder att Vänsterpartiet ska arbeta för att PKK stryks på den EU-lista av terroristorganisationer som upprättades efter terrorattentaten i New York den 11 september 2001.

Vänsterpartiet har antagit ett nytt program, Eko-Eko punktprogram, med målet att bli Sveriges grönaste parti. Men kongressen sade nej till att prioritera klimathotet före en snabb kärnkraftsavveckling. Partiledaren Jonas Sjöstedt var inte särskilt ledsen för att partistyrelsens ”nyansering” av kärnkraftslinjen röstades ned. – Det här kan jag gott leva med, säger han. V vill att kärnkraften avvecklas så fort som möjligt, i takt med att den förnyelsebara energin byggs ut.

Grönast? Sjöstedt hoppas på en överenskommelse med S, MP och C som innebär ett stopp för ny kärnkraft, bra villkor för framväxten av förnybar energi och att den gamla kärnkraften avvecklas. V:s mål är att all Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten, år 2040. Sjöstedt räknar dock med att det sista kärnkraftverket är avvecklat långt tidigare. V-ledaren anser det nya ekologisk ekonomiska programmet gör V grönare än Miljöpartiet. – Det som skiljer är att vi vill använda den ekonomiska makten för att ställa om och rädda klimatet, säger Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt anser att MP måste kämpa hårdare i regeringen för att Vattenfall inte ska sälja sina kolgruvor i Tyskland, vilket skulle innebära fortsatt kolbrytning. En annan tanke med V:s nya program är att underlätta för enskilda människor att leva klimatvänligt, i stället för att bestraffa dem som inte gör det. Det finns till exempel inga förslag om stora bensinskattehöjningar, men väl förslag på flygskatt och trängselskatt på fler orter. Kongressen röstade ned förslag på en ”köttskatt”, vars syfte skulle vara att minska utsläppen från livsmedelsindustrin.

Här följer några olika beslut som tagits i kongressen

Att partiarrangemang bara får hållas på platser med kollektivavtal

Nej till tendensfrihet

Fortsatt fri motionsrätt på samtliga kongresser

Ett socialpolitiskt program ska tas fram

Ett utbildningspolitiska program ska tas fram

Man ska arrangera centrala träffar för fackligt aktiva

Följa upp och inventera tillgängligheten i partilokalerna runtom i landet

Ingen alkohol på skattebetalarnas bekostnad

Ordet rasism ska bytas ut och ersättas med rasifiering, vilket innebär att all slags orättvis behandling av människor, inte bara pga etnicitet, utan även särskilt utsatta grupper så som hbtq ska innefattas i detta.

Kött ska fortfarande finnas kvar som alternativ på vänsterpartiets arrangemang  – Citat av ett ombud från Norrbotten:”Hemma hos oss har vi en köttffri dag, Tisdagar, då äter vi korv”

Vi ska driva 6 timmars arbetsdag som valfråga inför och under nästa val 2018

Vi ska arbeta för att lagstadga mordbränder mot asylboenden som terrorbrott

Vi ska ha ett fortsatt budgetsamarbete med regeringen

Vi ska arbeta för att legalisera hjälpen av människor på flykt så länge dessa inte är vinstdrivande

Missbrukspolitiken står fast: allas rätt till vård och behandling, mot stigmatisering och en jämlik hälsa

Vi ska arbeta för att synliggöra ursprungsbefolkningen och stärka sametinget

Vi ska föreslå och arbeta för en sänkt rösträtt på prov där val till kommunen ska få ske när man fyllt 16 och val till riksdagen ska få ske samma år som det året man fyller 18.

Vänsterpartiet ska även arbeta för att förbjuda bemanningsföretag.

Vi vill slopa ordet arbetsgivare och ersätta detta med arbetsköpare

Vi ska även verka för och föra en kampanj om att vattenfalls kol ska stanna i marken.

Vi ska driva en politik mot avskaffandet av arvsskatt och mot avskaffandet av förmögenhetsskatt

Vi arbetar för en större jämlikhet, mot rasifiering och en bättre välfärd där ingen glöms bort

Som ni säkert förstår så är det oerhört många bra saker som röstats fram genom bifall eller avslag och alla är omöjliga att nämna så här på rak arm utan att missa någon, så jag stannar där och hoppas att jag fått med det mesta av det viktigaste ändå. Det har varit oerhört roliga och givande dagar i politikens tecken, men det har också varit många svåra beslut, där ställningstagandet inte alltid varit helt självklart och dagarna har varit långa.

Många gästtalare har varit på plats som tex Isländska vänstergröna, RFSU och ung vänster. Efter kongressfestens underbart goda trerätters, underhöll Abalon Dots som var väldigt glada att få uppträda för ett gäng motionströtta vänsterpartister. Kongressen 2016 – En mycket positiv erfarenhet och Ja, jag åker gärna som ombud igen om jag skulle få frågan

Tack till alla er som var där/ Anita Strömberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *