Hemtjänst utan biståndsbedömning

Hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 75 år

160610

Alla medborgare över 75 år ska få rätt till 8 timmar hemtjänst varje månad och själva få avgöra vad de timmarna ska innehålla. Det är en av satsningarna som finns med i Vänsterpartiets budgetförslag för Nybro kommun 2017.

– Det är en fråga om valfrihet och trygghet för de äldre medborgarna, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Idag krävs att en biståndshandläggare gör en utredning och individuell behovsbedömning av varje enskild ansökan innan hjälp och service kan fås från hemtjänsten. Med Vänsterpartiets förslag inrättas så kallad förenklad biståndsbedömning där alla över 75 år, oavsett behov, får rätt till åtta timmar hemtjänst per månad. Detta för att öka äldres möjlighet att själva ha inflytande över sina liv och avgöra om och när de är i behov av hjälp, service eller trivselinsatser och hur dessa insatser ska utformas.

– Dessa garantitimmar bör dessutom vara flexibla så att det blir möjligt för den äldre att tillsammans med personalen bestämma hur tiden ska användas. Ibland kan det vara att ta en promenad i solskenet, en annan gång kanske det behövs hjälp med städning och matlagning, säger Pia Eriksson

Erfarenheter från andra kommuner visar att det här inte leder till överutnyttjande eller gör hemtjänsten dyrare. Förenklingen sparar en hel del tid för hemtjänstens handläggning. Tid som de kan lägga på att utreda och hjälpa dem som behöver mer omfattande insatser. Insatserna i form av inköp, tvätt, städning och matdistribution kan också minska olycksfall och förebygga skador.

– Människor kanske inte behöver lika mycket insatser senare om de fått hjälp med tunga saker, och med att upprätthålla ett socialt och aktivt liv. Det vinner både samhället och individen på, säger Pia Eriksson

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson, 0481-12338

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *