Vänstermiljarder

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd

10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Det är resultatet av att Vänsterpartiet nu har fått igenom sitt huvudkrav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är en historiskt stor satsning! För Nybro kommuns del innebär det ett tillskott på hela 33,5 miljoner kronor.

Utöver detta fantastiska tillskott har Vänsterpartiet drivit igenom en rad andra satsningar som kommer att förbättra välfärden i vår kommun. Några av dessa förtjänar att nämnas särskilt:

* Satsning på fler anställda i äldreomsorgen

* Satsning på kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen

* Satsning på sommarslovsstöd för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

* Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

* Satsning på fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen

Det är efterlängtade satsningar. Få av oss har undkommit den centerpartistiskt ledda femklöverns nedskärningar i kommunen. Skola, omsorg, socialtjänst. Kulturskolan, räddningstjänsten osv, osv, osv. Undersköterskor i äldreomsorgen kämpar varje dag med att få tiden att räcka till de äldres behov. För många slutar den kampen med sjukskrivning.

Föräldrar vet att de allt större barngrupperna i förskolan gör att barnen får vistas i en högljudd och stressig miljö där personalen har svår att hinna se varje barn. Oron över vad som kan hända barnen gör småbarnsföräldrar med en redan stressig vardag än mer stressade. Nedskärningspolitiken har redan satt djupa spår i Nybro kommun.

I den centerpartistiskt ledda femklöverns tidigare budgetar kunde man läsa att de tänkte fortsätta med samma nedskärningspolitik även under kommande år. Men nu har läget förändrats. Istället för att försöka tysta ner ytterligare nedskärningar kan de var och varannan dag hålla presskonferenser där de presenterar nya satsningar. Tack vare Vänsterpartiet.

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd!

Pia Eriksson (V)

Kaj Raving (V)

Carina Blom (V)

Anders Svensson (V)

Paz Pizarro (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *