Insändare

Barnfattigdomen ökar

Björn Brändewall (FP) upprörs över att jag påpekat att regeringens politik leder till ökad barnfattigdom. Jag tycker ändå att det hade varit mer klädsamt om Björn Brändewall istället hade upprörts av det faktum att hans eget parti är med och driver en politik som tvingar allt fler barn att växa upp i fattigdom.

Vi skulle kunna diskutera om vi tycker att detta är ett problem eller inte. Jag ser det som ett stort problem, men Björn Brändewall väljer att börja ifrågasätta siffror.

Det finns flera sätt att mäta barnfattigdom, bland annat enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, vilka jag syftade på. SCB har tidigare dessutom konstaterat att de ekonomiska klyftorna är de största sedan mätningarna började 1975. Så att dra slutsatsen att barnfattigdomen idag förmodligen är den högsta i modern tid är inte så vågat. Björn Brändewall hänvisar till Rädda Barnens siffror. Kurvorna ser olika ut, men gemensamt har de att de visar att barnfattigdomen ökar – är det inte det problemet vi borde diskutera?

Även Majblomman, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och många andra välgörenhetsorganisationer har de senaste åren slagit larm och vittnar om hur framförallt barnen far illa av den ökande fattigdomen i Sverige. Det är säkert jobbigt för Björn Brändewall att höra att hans eget parti driver på den utvecklingen, det kan jag förstå. Men vi borde ändå diskutera vad vi gör åt detta, inte hur den exakta statistiska kurvan över barnfattigdomen ser ut.

Barnfattigdomen ökar nämligen inte av någon slump och det är inte resultatet av någon global finanskris. Det är resultatet av den politik som högerregeringen inledde efter valet 2006 och som slår extra hårt mot ensamstående föräldrar, sjuka och arbetslösa. Barnfattigdomen i Sverige handlar om politiska val, inget annat.

Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. Rätt till heltid, stärkta socialförsäkringar, höjt underhållsstöd och bostadsbidrag, läxläsning i skolan, förbud mot avgifter i skolan, gratis glasögon till alla barn och förbättringar för ensamstående föräldrar är några av de åtgärder vi vill se.

Högerregeringen, inklusive folkpartiet, har valt en politik för ökande barnfattigdom. En politik som innebär att en kvarts miljon barn idag tvingas växa upp i ekonomisk och social utsatthet, med betydligt sämre förutsättningar att lyckas i skolan, med större risk för arbetslöshet i vuxen ålder och med risk för en sämre hälsa än andra barn. Det är verkligheten idag och jag ser det som ett stort problem!

Det borde vara barnfattigdomen som upprör Björn Brändewall – inte att jag påpekar hur verkligheten ser ut!
Kaj Raving

En solidarisk och jämställd äldreomsorg

 
Vi blir alla äldre. Tiden är demokratisk och gör ingen skillnad på fattig eller rik, kvinna eller man. Men hur tiden och åldrandet påverkar oss skiljer sig mellan kvinnor och män och mellan fattig och rik. En av de viktigaste grundprinciperna i Vänsterpartiets politik är att utjämna dessa skillnader. Alla människor ska ha rätt till en trygg ålderdom oavsett kön, etnicitet, klass eller sexuell läggning.

Vänsterpartiet har i många år drivit frågor som syftar till att stärka de äldres rättssäkerhet och inflytande inom äldreomsorgen. Vi vill öka kvalitén inom äldreomsorgen, öka stödet till de anhöriga och ge ökade möjligheter för personalen att utvecklas i sitt yrke. Vi vill att äldreomsorgen ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. Personalen är det enskilt viktigaste redskapet för att uppnå detta. Läs mer

Det går att stoppa privatiseringsvågen

Anders Svensson, ordf V Nybro

Anders Svensson, ordf V Nybro

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om de stora riskkapitalbolag som tar över alltmer av vår svenska välfärd. Det är en utveckling som går åt helt fel håll. Ägarna till riskkapitalbolag som Carema gör miljardvinster på pengar som är avsedda för vår välfärd. Det är dessutom en utveckling som ökar i tempo utan att regeringen bryr sig om konsekvenserna.

Riskkapitalbolagen har som enda syfte att göra vinst, och vården är särskilt attraktiv därför att det där går att tjäna stora pengar. Efterfrågan på vård är lika stor oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Det är därför knappast någon risk för dessa bolag att satsa på vårdsektorn. Eftersom skattepengarna står för produktion och konsumtion så rullar helt enkelt vinsterna in oavsett konjunktur. Läs mer

Krav på kongressen: Förbjud uthyrning av personal

Kaj Raving (V)

Kaj Raving (V)

 

Vänsterpartiet är idag ledande i kampen mot en av de värsta avarterna på den svenska arbetsmarknaden – bemanningsbranchen. Visst finns det bemanningsföretag som sköter sig, som strävar efter att göra rätt för sig. Alltför många gör det dock inte, utan inhyrda får sämre villkor, sämre arbetsmiljö eller så tycks inte samma lagar, avtal och regler gälla för ordinarie personal som för inhyrda.

För att stävja detta så kräver Vänsterpartiet idag tydligare reglering som värnar anställningsskydd, kollektivavtal osv. Det är bra. Men jag, tillsammans med en rad fackligt aktiva vänsterpartister, anser att detta inte räcker. Vi vill att Vänsterpartiet går längre och kräver att ett förbud mot uthyrning av arbetskraft förs in i svensk lagstiftning. Den frågan driver vi nu genom en motion till Vänsterpartiets kommande kongress. Läs mer

Utsatta kan tvingas välja bort vård och läkemedel

Snart höjer regeringen taket i högkostnadsskyddet. Kostnaderna för mediciner och vård ska höjas och de som drabbas mest är fattiga, gamla, sjuka och funktionsnedsatta. Risken är stor att ytterligare fler, redan utsatta, tvingas välja bort både vård och läkemedel. Vi får helt enkelt ett sjukare samhälle när högern får styra.

Kaj Raving (V)

Fler anställda inom välfärden viktigare än ökade vinster för krogägarna

Kaj Raving, ordförande

 Över 1,5 miljon! Det blir kostnaden per arbetstillfälle om regeringens främsta jobbreform i höstbudgeten får den effekt som Anders Borg (m) hoppas på. Han hoppas nämligen på att den sänkta restaurangmomsen ska leda till 3500 nya jobb. En utvärdering som gjordes nyligen av motsvarande sänkning i Finland visade dock att antalet nya jobb i själva verket blev… noll (0)!!!

Ändå försöker man framställa det som en jobbsatsning. Vilket skämt! Sanningen är helt enkelt att det hela är ett beställningsjobb från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, som i år utsetts till årets lobbyorganisation för just kampanjen för sänkt restaurangmoms. Branschen vill öka vinsterna – då lyder regeringen. Läs mer

Tandvård i högkostnadsskyddet

Ett av de vårdområden där klasskillnaderna syns som allra tydligast är inom tandvården. Annan vård omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet som garanterar att patienten aldrig betalar mer än 900 kronor för vård under ett år.

Men av någon anledning så tycks tänderna inte tillhöra den övriga kroppen. Högkostnadsskyddet innefattar nämligen inte tandvård. Många låginkomsttagare tvingas därför avstå från nödvändiga behandlingar och förebyggande undersökningar.

Vänsterpartiet vill att tandvården ska rymmas inom högkostnadsskyddet så att alla får samma rätt till god tandhälsa.

Kaj Raving (V)

Vinstintresset dränerar den svenska skolan

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Vår gemensamma välfärd privatiseras i ökande takt. Regeringens privatiseringsiver har lett till att riskkapitalbolag idag tar över alltmer av skola, vård och äldre- och barnomsorg. Det betyder att det som borde vara vår gemensamma välfärd blir till vinstmaskiner för privata intressen.

Istället för att gå till det gemensammas bästa så går våra skattepengar rakt ner i fickan på riskkapitalister och hamnar som vinster i olika skatteparadis.

Skolan var det första området som drabbades av privatiseringsvågen. Det tog ett tag innan riskkapitalbolagen på allvar upptäckte den lönsamma marknaden men nu har man insett att man kan tjäna miljarder på svenska barns skolgång. Nu dränerar vinstintresset den svenska skolan med minskade resurser, ökad segregation och sjunkande resultat som följd. I högersverige har svenska elever har blivit en handelsvara bland andra. Läs mer

Avskaffa RUT och lägg pengarna på barnomsorg på obekväm arbetstid istället

Vänsterpartiet vill avskaffa RUT-bidraget och istället se till så att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid. RUT har regeringen infört för att de rika ska kunna få städat billigt hemma. Vi vill istället använda skattepengarna till att förbättra vardagen för alla dem som arbetar kvällar, nätter och helger.

Det är endast några få procent som använder sig av bidraget och det är mycket vanligare att de som har gott om pengar utnyttjar det. Samtidigt ser vi hur antalet anställda som jobbar på obekväm arbetstid ökar. Det framför allt är småbarnsmammor i, ofta lågbetalda, serviceyrken som jobbar kvällar och helger.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ofta avgörande för mångas situation på arbetsmarknaden. Framför allt gäller detta för ensamstående mödrar. Men antalet kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid minskar. Så medan vissa får subventionerad hjälp med att få ”livspusslet” att gå ihop så tvingas andra säga upp sig eller tacka nej till jobb för att det inte finns barnomsorg när det behövs. Läs mer

Vänsterpartiet tar avstånd från oavlönat tvångsarbete

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro
Kaj Raving

Regeringen har infört en form av oavlönat tvångsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Man kallar det Fas 3 och menar att det ska vara en ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”, med arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. I själva verket har Fas 3 blivit en slutstation som mycket sällan leder till anställning.

I praktiken utnyttjas nämligen deltagarna ofta för att utföra ordinarie arbetsuppgifter som oavlönad arbetskraft medan företagen får 5 000 kr/månad i bidrag från staten för varje deltagare de tar emot. Man har därmed lyckats skapa en helt ny typ av bidragsberoende företag. Fas 3 har blivit en lönsam marknad för dem som har som affärsidé att tjäna pengar på arbetslösheten.

I andra fall erbjuds Fas 3 deltagare inte någon meningsfull sysselsättning över huvudtaget, utan får bara sitta av tiden för att anordnaren ska kunna få bidrag. Den som har skrivits in i Fas 3 får inte heller studera och har inte tillgång till någon form av utbildning, praktik eller anställningsstöd inom arbetsmarknadspolitiken. Läs mer