Insändare

Tillhör DU det sovande folket?

Fredrik Reinfeldt gör allt för att lura ” det sovande folket” att tro att hans politik gynnar alla i samhället . Vi vänsterkvinnor vet att han inte kunde ha mer fel!

För vi tror nämligen inte på att ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade” eller att ”Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion” som Fredrik skriver i sin bok.

Vi är fullt vakna och ser vad som händer och vi tänker inte vara tysta och finna oss i det som nu har pågått några år i vårt vackra land framförallt för sjuka människor, med utförsäkringar som inte tar någon individuell eller medicinsk hänsyn.  Så vitt vi vet så har sjukdomar aldrig botats genom att man inför tidsgränser för när de ska ta slut och ändå låter regeringen handläggarna på Försäkringskassan ensamma ta beslut om det finns någon arbetsförmåga. Läs mer

Vänsterpartiet kräver satsningar på järnvägen istället för nedrustning

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Få som åkte tåg någon gång under förra vintern kunde undgå att drabbas av det kaos som rådde. Man kan tycka att den svenska järnvägen bör klara en svensk vinter, men prognosen för det ser mörk ut under högerstyret. Att järnvägen faktiskt inte har råd med högerregeringen står återigen klart när man nu budgeterar för fortsatt förfall och en återupprepning av tågkaoset i början av 2010.

Några av de främsta orsakerna bakom tågkaoset var att det saknas spårkapacitet nog att köra tillräckligt mycket tåg på och en ovilja att satsa på upprustning och underhåll av järnvägsnätet. Trots detta så minskar regeringen nu på investeringarna i nya spår med nästan 70% i sin budget.

Dessutom så har nu Trafikverket lämnat in en skrivelse där man konstaterar att man inte kommer att klara av underhållet för år 2011 ens på den järnväg som redan finns. Detta eftersom regeringen i sin budget minskar på underhållet av järnvägen 700 miljoner kronor om året. Läs mer

En ineffektiv åtgärd mot ungdomsarbetslösheten

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

”Vi tycker det är en ineffektiv åtgärd” det är regeringens eget finanspolitiska råds dom om högerregeringens främsta satsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Högerregeringens misslyckande är monumentalt och massarbetslöshet har i stället bitit sig fast bland ungdomar. Nästan var tredje ungdom har inte ett arbete att gå till idag!

Men regeringens svar för att möta ungdomsarbetslösheten är inte att stödja arbetsgivare som anställer ungdomar som faktiskt är arbetslösa. Istället införde man ett generellt bidrag för alla företag som har ungdomar anställda, oavsett om de anställer eller inte. Kostnaden för detta ineffektiva bidrag är 16 miljarder.

Om miljardrullningen överhuvudtaget skapar några nya jobb är oklart. Klart är däremot att i två av de branscher som sysselsätter flest ungdomar, privat detaljhandel och hotell och restaurang, så har andelen ungdomar minskat i stället för att öka. Detta trots att det totala antalet anställda har ökat. Läs mer

Ta hem trupperna!

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Nio år av svenskt krig i Afghanistan vittnar om att krigsinsatsen där är ett stort misslyckande. Våldet har ökat och spridit sig till allt större delar av landet. Talibanerna flyttar fram sina positioner trots att antalet utländska soldater har ökat. Svenska soldater, för att inte tala om tusentals civila Afghaner, har dött i ett krig som inte kan vinnas militärt. Detta misslyckande vägrar dock bombhögern att ta till sig i de partiövergripande förhandlingar som förts.

Vänsterpartiet väljer därför att stå utanför uppgörelsen om Afghanistanpolitiken. Högerregeringen är helt enkelt inte intresserad av att avsluta kriget, och resultatet blir därför att Svenska trupper kan komma att vara kvar och strida vid sidan av USA:s och Nato:s Afghanistantrupper även efter 2014. Det kan vi aldrig ställa upp på! Läs mer

Sverige är inte bara Stockholm

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Sverige är inte bara Stockholm. Därför behövs det en politik som tar tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i hela landet. När andra partier överger landbygden för Stureplan så tar Vänsterpartiet strid för att hålla ihop hela Sverige. Vi menar att staten har huvudansvaret för att garantera att inte glesbygdslän som Kalmar län lämnas i sticket utan får likvärdiga förutsättningar som de mer tätbefolkade delarna av Sverige.

Att upprätthålla god kvalitet i välfärden är en grundförutsättning för annan service och arbetstillfällen ska stanna kvar och utvecklas på orten. Därför är våra krav på ökade statsbidrag till kommuner och landsting också en viktig regionalpolitisk fråga. Vi menar också att det behövs en högre utjämningsgrad i skattesystemet. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar till bra vård, omsorg och skola utan vinstintressen. Läs mer

Straffbeskattning av arbetare

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Hur mycket får du ut i ersättning från a-kassan om du blir arbetslös? 80 procent tror de flesta, men så ser inte verkligheten ut. I dag är det faktiskt bara en av tio som når upp till 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen har blivit mycket sämre samtidigt som den blivit mycket dyrare.

För en vanlig metallindustriarbetare som jag, så är den verkliga inkomsten vid arbetslöshet i stället 66 procent i snitt. Den första månaden är ersättningen dessutom mycket lägre än så. Samtidigt så straffbeskattar regeringen oss IF Metallare och andra arbetare genom en a-kasseavgift som är fem gånger så hög som med de rödgröna vid makten

De rödgröna partierna lovar en höjning av taket i a-kassan så att fler vanliga industriarbetare får en hygglig ersättning vid arbetslöshet. 2012 vill vi att alla som tjänar 25 000kronor i månaden ska få ut 80 procent av lönen och att ingen ska behöva betala mer än 80 kronor i a-kasseavgift.

Kaj Raving (V)

Riksdagskandidat

Regeringen vill avveckla, inte utveckla

Maud Olofsson vill sälja ut statliga Vattenfall. Detta är bara ett exempel på den borgerliga regeringens syn på gemensamt ägande. Man vill avveckla, inte utveckla. I Stockholm har den borgerliga majoriteten sålt ut förskolor, skolor och vårdinrättningar till underpris. Här i Kalmar län har högern inte fått chansen än…

Självklart finns det många välskötta privata företag som bidrar till mervärde för Sveriges välfärd. Men varför dessa utförsäljningar där de nya ägarna kan göra jättevinster som ofta placeras i skatteparadis som Jersey, långt borta från insyn och kontroll? Varför inte behålla det vi äger tillsammans och utveckla detta?

Ordet privatisering kommer från latinets privare. Privare betyder beröva och det är exakt vad det handlar om; det stora flertalet berövas sina tillgångar, ett fåtal gynnas. Det är som Robin Hood, men tvärt om. Låt oss stoppa detta. Rösta på Vänsterpartiet den 19 september.

Kaj Raving (V)

Riksdagskandidat

Linda Fleetwood (V)

Kandidat till landstingsråd

Fyra förlorade år för djuren får vara nog

Kaj Raving

Högerregeringen har ägnat sina fyra år vid makten till att systematiskt försämra för djuren och trots larmrapporter om pälsindustrin så har man valt att blunda. Vänsterpartiet menar att Sverige ska ha världens bästa djurskydd. Vi vill därför införa en djuretisk ombudsman (Djur-O) som har i uppdrag att se till djurens bästa.

Vi kommer att arbeta för att sätta stopp för all pälsdjursuppfödning vid rödgrönt maktskifte. Djurskyddet inom livsmedelsindustrin behöver skärpas med bland annat ett förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning och antalet djurskyddskontroller behöver fördubblas. Vi vill också införa en handlingsplan för att minska antalet djurförsök.

Högerregeringen har under fyra år konsekvent satt profitintresset framför djurens välfärd. Det är oacceptabelt och måste stoppas.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Skattepengarna ska gå till välfärd för alla – inte städhjälp åt några få

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Varför är det så mycket viktigare att lägga pengarna på att subventionera städhjälp åt friska personer i stället för att setill så att vi får fler undersköterskor i omsorgen, fler lärare i skolan och fler sjuksköterskor i vården?

Den frågan måste ställas till Eva-Lena Fungmark (C) och alla andra som försvarar RUT och argumenterar för att det ger arbetstillfällen. Viket det säkert gör också eftersom en miljard kronor skulle skapa många arbetstillfällen inom vilken bransch som helst. Men varför är då överklassens välbefinnande så mycket viktigare än vår gemensamma välfärd?

För ungefär en miljard kronor har RUT kostat det svenska folket. Det är pengar som har tagits från vår gemensamma välfärd där tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor försvunnit från våra gamla, barn och sjuka. I stället visar alla undersökningar att pengarna framför allt går till att förse överklassen i Stockholm med omnejd med städhjälp och barnpassning. Läs mer

Ett Sverige som inte syns – den ökande fattigdomen

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Det finns ett Sverige som inte syns, som nästan aldrig tar plats i den offentliga debatten. Det handlar om det Sverige med de hundratusentals personer som inte kan få ett arbete, som är sjuka men som inte tillåts vara det i högerns Sverige. Det handlar om alla dem som har drabbats hårdast av högerregeringens politik. Det handlar om de alltfler fattiga som finns i dagens Sverige.

De senaste åren har fattigdomen i Sverige ökat. Det är inte någon slump och det är inte resultatet av någon global finanskris. Det är resultatet av den medvetet förda politik som högerregeringen inledde efter valet 2006. Det är en politik som gynnar de rikaste och det är en politik där de fattigaste får betala priset. Det är en politik som ökar klyftorna i samhället.

Många är de som har drabbats och kvinnor har drabbats betydligt hårdare än män. Under högerns styre har antalet fattiga kvinnor blivit över 160 000 fler än när regeringen tillträdde! Ensamstående föräldrar är också de hårt drabbade och mer än var fjärde ensamstående förälder räknas som fattig i dagens Sverige. Läs mer