Insändare

Replik till Jan och Jan

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Moderaterna Jan Enarsson och Jan R Andersson försöker återigen få det till att deras politik främst gynnar medel- och låginkomsttagare medan Vänsterpartiets politik skulle innebära att vårdbiträdet i Nybro med flera skulle förlorade en månadslön. Ett kreativt utnyttjande av retoriken skulle man kunna kalla det, eftersom sanningen är den, att de allra flesta vinner på Vänsterpartiets politik. Och de största vinnarna blir dessutom kvinnor, pensionärer och glesbygdsbor!

Det här visar en rapport som Riksdagens utredningstjänst (RUT) har gjort, det är alltså inget som Vänsterpartiet hittat på självt. Förutom att de allra flesta tjänar på vår politik direkt så innebär den samtidigt att vi säkrar välfärden och skapar en rejäl sysselsättningspolitik med många nya jobb i välfärden och i byggbranschen. Läs mer

Bluffretorik om skatterna

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Kaj Raving

Högerregeringens företrädare fortsätter sin bluffretorik för att försöka dölja det faktum att man fortsätter att strö pengar över höginkomsttagarna. I en insändare så yvas moderaterna Malin Petersson och Jan R Andersson över att regering minskar inkomsterna med ytterligare drygt tio miljarder(!) för att kunna sänka skatterna främst för de som redan har det gott ställt. Detta trots att man redan på grund av de tidigare skattesänkningarna är tvungna att låna pengar för att klara statens finanser.

En löneökning för vårdbiträdet kallar man det och försöker framställa skattesänkningarna som en satsning på låg- och medelinkomsttagare när det i själva verket återigen är de som har en månadslön på över 35 000 kronor som är de stora vinnarna. Läs mer

Sjukersättning, A-kassa och pension är inga bidrag!

Mariann Karlsson

Mariann Karlsson

Högerns representant i länet, Eva Bengtsson Skogsberg, har en cynisk syn på sina medmänniskor och tydliggör därmed alldeles korrekt i sin insändare vad hennes s.k. ”arbetarparti” menar med arbetslinjen. Hon visar samtidigt tydligt skillnaden mellan en moderat och en vänsterpartist.

Klyftorna har tack vare henne och borgarkamraterna ökat mellan de som har jobb och de som inte har jobb, mellan de som är friska och de som är sjuka. Jag tror inte att folk ”väljer” att vara sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade i stället för att arbeta och jag tror att människor kan känna sig behövda även om de är sjuka och inte orkar jobba. Läs mer

Fattigdom skapar inte fler jobb

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Vänsterpartiets orförande Kaj Raving

Piskan viner över sjuka och arbetslösa medan de förmögna belönas med slopad förmögenhetsskatt, sänkt skatt på dyra villor och andra skattelättnader. Regeringens politik är bara en klassisk högerpolitik som man försöker dölja med vackra ord.

Men orden kan inte dölja att man driver en politik med syftet att de sjuka och arbetslösa ska göras så fattiga att de ”slutar ligga på latsidan utan ser till att skaffa sig ett jobb”. Arbetstillfällena blir inte fler bara för att man gör de arbetslösa fattiga och de sjuka blir inte friskare av att tvingas ställa sig sist i kön av alla andra arbetslösa.

Fast regeringen har ett mål med sin politik och det är att ”reservationslönerna skall sänkas”, dvs att löner och arbetsvillkor försämras på arbetsmarknaden. Då behöver man en stor grupp av arbetslösa som är så fattiga och desperata att de är beredda att arbeta för vilka låga löner och usla villkor som helst för att kunna konkurrera med de som är friska och har arbete. Läs mer

Vågar Nybros politiker ta ställning för miljön?

Klimatförsämringarna är verkliga för alla idag. Kött- och boskapsindustrin står ensamt för uppemot 20% av de totala utsläppen av växthusgaser och är därmed en av de enskilt största hoten mot vår miljö. Det är därför vi lämnat in motionen om vegetarisk mat en gång i veckan. Ett första steg har tagits till förbättringar när Vänsterpartiets förslag om att det vid upphandling av livsmedel även ska begäras anbud på Krav, rättvise och miljömärkta varor. Därför är vi minst sagt förvånade över Kommunstyrelsens avslag på vår motion. Det går inte att bara tala om miljöförbättringar. Det krävs handling också. Läs mer

(V)i vill avskaffa utsorteringskedjan

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Vänsterpartiets orförande Kaj Raving

Regeringens hetsjakt på sjuka tar med det nya året ytterligare ett kliv när tusentals personer blir utförsäkrade från sjukförsäkringen som en följd av regeringens attacker mot sjukförsäkringen. Utsorteringskedjan blir ett faktum liksom en minskad tilltro till välfärdssamhället.

Samtidigt så går sjukförsäkringen med flera miljarder kronor i överskott varje år. Det är pengar som borde gå tillbaks till de sjuka som så väl behöver dem. I stället går de nu in i det svarta hål som regeringen har skapat i statsbudgeten genom stora skattesänkningar för de mest välbärgade. Eftersom majoriteten av alla sjukskrivna är kvinnor så drabbas också kvinnor mycket hårdare av försämringarna än män. Läs mer

Betyg odugliga som instrument

Kaj Raving, ordf. Vänsterpartiet Nybro

Vänsterpartiets orförande Kaj Raving

Skolmajoren Jan Björklunds pekpinne tas i en insändare 22/12 upp av folkpartisten Kjell Josefsson som i sann betongliberal anda hävdar betygets förträfflighet som styrinstrument i skolan. Sanningen är i själva verket att betyg är helt odugliga som instrument för att mäta kunskapsnivån hos elever. I stället för att fungera som styrinstrument så bidrar tidiga betyg till utökad utslagning av elever i tidiga år.

Många undersökningar visar att betyg helt omotiverat kan skilja från skola till skola, inte minst när friskolor använt utdelningen av bra betyg som konkurrensmedel. Betygen kan till och med skilja mellan lärare på samma skola. Att betygen inte upplevs som likvärdiga och rättvisa kan många elever vittna om, och säkert lärare också – och det har de alltså rätt i. Läs mer

Fler får möjlighet att arbeta mer

Möjligheten att så långt som möjligt välja hur mycket man vill jobba är viktig för Vänsterpartiet.

Nu är Landstinget i Kalmar Län på väg, även om det är en bit kvar för att tillgodose all vårdpersonals önskemål om sysselsättningsgrad. Ofrivilligt deltidsarbete är en viktig jämställdhetsfråga och på lång sikt ska den önskade sysselsättningsgraden minska sjukfrånvaron och kostnaderna för övertid. Det är viktigt att insikten, kunskapen och förståelsen att möta behovet av önskad sysselsättningsgrad finns hos alla parter. Läs mer