Okategoriserade

1 2 3 35

Medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte Tisdagen den 20e September kl 18:00 i vår lokal.

Vi får information från fullmäktigegruppen, landsting och om vad som händer i partiet centralt. Vi tar också upp om studier och eventuella föreläsningskvällar framöver, samt information och samtal om partiets 100-års jubileum nästa år. Kl 19:00 startar sändningen med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson via nätet. Allt kommer att visas på vår tv så att alla kan se och höra. Efter sändningen diskuterar vi det vi sett och hört

Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Välkomna

Kaj Raving rapporterar

Rapport från partistyrelsen 16 juni 2016
Det sista partistyrelsemötet avhandlades i ett Stockholm som visade sig från sin gråaste och regntristaste sida. Det var ett endagars möte som var extrainsatt för att partistyrelsen skulle få en dragning av slutrapporten om våra potentiella väljare och hur de ser på oss. Presentationen innehöll analys och rekommendation utifrån de fyra undersökningar som har genomförts under året och var mycket intressant att ta del av.

Vid detta möte låg fokus på att vi skulle få materialet presenterat för oss, men vi hann med en kort inledande diskussion kring det. Det stora spännande arbetet börjar nu med att utifrån detta underlag och de diskussioner som partistyrelsen kommer inleda på allvar i september ta fram en strategisk plan med inriktning för partiets profil och prioriteringar fram till valet 2018. Mer än så kan jag såklart inte avslöja men resultatet kommer förhoppningsvis att bli tydligt framöver.

Vi hann med några frågor utöver detta. Bland annat fick vi information om läget i bostadsförhandlingarna. Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår så kan jag inte avslöja något om det heller. Men även om vi vet att det inte kommer bli vänsterpolitik så är det viktigt att vi är med och förhandlar. Utan oss blir borgarnas krav på marknadshyror och annat elände garanterat verklighet. Nu gör vi överenskommelsen betydligt bättre än den skulle blivit annars.

Glädjande nog för alla registeransvariga så kan jag också berätta att ett nytt medlemsregister närmar sig allt mer. Processen med att skaffa ett nytt medlemsregister påbörjades redan förra året, men det har visat sig nu när offerterna kommit in att budgeten för detta var för snålt tilltagen. En enig partistyrelse beslöt om att utöka budgeten. Jag tror inte det finns någon som vill riskera att vi är dumsnåla och får nya bekymmer med ett nytt register. Själva köpet av nytt register beslutas senare av VU.

Sist men inte minst så beslutade vi om tidsplanen för hanteringen av kongressbeslutet kring arbetstidsförkortning. Sedan tidigare är det beslutat om att det ska tas fram studier kring arbetstidsförkortning så snabbt som möjligt. Nu beslutades det att avrapportering görs på partistyrelsemötet i slutet av november och att slutrapporteringen av arbetet diskuteras på det första mötet i januari 2017. Det är en bra och rimlig tidsplan tycker jag.

/Kaj Raving

Vänsterpartiets kongress 2016 Conventum Örebro

13151478_615054815326110_4110460516149155474_n

Kalmardelegationen tillsammans med Kaj Raving, Partistyrelsen

Trots att man utökat kongressdagarna till fyra dagar, så var det ett hårt pressat tidsschema. De allra flesta delegationer hade utöver det, förberedande möten inför varje dag, samt sammanställningar av dagen som gått. Sömnen var inte högsta prioritet, utan byttes ut mot stora mängder kaffe och energigivande tilltugg.

Jonas Sjöstedt öppnade kongressdagarna med ett invigningstal som inleddes med: Vänsterpartister, kongressdeltagare, kära Örebroare… En lättsam öppning som övergick till vänsterpartiets visioner om en värld utan klyftor, fackligt engagemang och om ett samhälle där alla ska kunna förverkliga sina drömmar. Under kongressens gång betades drygt 600 lyfta motioner av, en efter en. Vänsterpartister älskar talarstolen och ca 170 personer skrev upp sig på talartid före varje omröstning. Det var en historiskt jämn fördelning i talarstolen med 55% kvinnor och 45% män

Vi röstade fram en ny sammanställning i Partistyrelsen med fler fackligt engagerade och Jonas Sjöstedt blev som förväntat, omvald som partiledare Här följer några av de viktiga beslut som röstades fram av kongressens ombud och som ska förmedlas och drivas vidare till regeringen.

Kurdistans arbetarparti, mer känt som PKK har sedan slutet av 70-talet stridit för ett hemland för den kurdiska folkgruppen. I en motion som antogs av partiets kongress står det att Vänsterpartiet i riksdagen ska arbeta för att Sverige ska bidra till att få bort terrorstämplingen på PKK. Men partistyrelsen ställde sig inte bakom att enskilda organisationer ska tas bort från EU:s terrorlista. Istället vill man att EU:s terrorlista ska skrotas helt. Motionen bifölls av kongressen vilket betyder att Vänsterpartiet ska arbeta för att PKK stryks på den EU-lista av terroristorganisationer som upprättades efter terrorattentaten i New York den 11 september 2001.

Vänsterpartiet har antagit ett nytt program, Eko-Eko punktprogram, med målet att bli Sveriges grönaste parti. Men kongressen sade nej till att prioritera klimathotet före en snabb kärnkraftsavveckling. Partiledaren Jonas Sjöstedt var inte särskilt ledsen för att partistyrelsens ”nyansering” av kärnkraftslinjen röstades ned. – Det här kan jag gott leva med, säger han. V vill att kärnkraften avvecklas så fort som möjligt, i takt med att den förnyelsebara energin byggs ut.

Grönast? Sjöstedt hoppas på en överenskommelse med S, MP och C som innebär ett stopp för ny kärnkraft, bra villkor för framväxten av förnybar energi och att den gamla kärnkraften avvecklas. V:s mål är att all Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten, år 2040. Sjöstedt räknar dock med att det sista kärnkraftverket är avvecklat långt tidigare. V-ledaren anser det nya ekologisk ekonomiska programmet gör V grönare än Miljöpartiet. – Det som skiljer är att vi vill använda den ekonomiska makten för att ställa om och rädda klimatet, säger Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt anser att MP måste kämpa hårdare i regeringen för att Vattenfall inte ska sälja sina kolgruvor i Tyskland, vilket skulle innebära fortsatt kolbrytning. En annan tanke med V:s nya program är att underlätta för enskilda människor att leva klimatvänligt, i stället för att bestraffa dem som inte gör det. Det finns till exempel inga förslag om stora bensinskattehöjningar, men väl förslag på flygskatt och trängselskatt på fler orter. Kongressen röstade ned förslag på en ”köttskatt”, vars syfte skulle vara att minska utsläppen från livsmedelsindustrin.

Här följer några olika beslut som tagits i kongressen

Att partiarrangemang bara får hållas på platser med kollektivavtal

Nej till tendensfrihet

Fortsatt fri motionsrätt på samtliga kongresser

Ett socialpolitiskt program ska tas fram

Ett utbildningspolitiska program ska tas fram

Man ska arrangera centrala träffar för fackligt aktiva

Följa upp och inventera tillgängligheten i partilokalerna runtom i landet

Ingen alkohol på skattebetalarnas bekostnad

Ordet rasism ska bytas ut och ersättas med rasifiering, vilket innebär att all slags orättvis behandling av människor, inte bara pga etnicitet, utan även särskilt utsatta grupper så som hbtq ska innefattas i detta.

Kött ska fortfarande finnas kvar som alternativ på vänsterpartiets arrangemang  – Citat av ett ombud från Norrbotten:”Hemma hos oss har vi en köttffri dag, Tisdagar, då äter vi korv”

Vi ska driva 6 timmars arbetsdag som valfråga inför och under nästa val 2018

Vi ska arbeta för att lagstadga mordbränder mot asylboenden som terrorbrott

Vi ska ha ett fortsatt budgetsamarbete med regeringen

Vi ska arbeta för att legalisera hjälpen av människor på flykt så länge dessa inte är vinstdrivande

Missbrukspolitiken står fast: allas rätt till vård och behandling, mot stigmatisering och en jämlik hälsa

Vi ska arbeta för att synliggöra ursprungsbefolkningen och stärka sametinget

Vi ska föreslå och arbeta för en sänkt rösträtt på prov där val till kommunen ska få ske när man fyllt 16 och val till riksdagen ska få ske samma år som det året man fyller 18.

Vänsterpartiet ska även arbeta för att förbjuda bemanningsföretag.

Vi vill slopa ordet arbetsgivare och ersätta detta med arbetsköpare

Vi ska även verka för och föra en kampanj om att vattenfalls kol ska stanna i marken.

Vi ska driva en politik mot avskaffandet av arvsskatt och mot avskaffandet av förmögenhetsskatt

Vi arbetar för en större jämlikhet, mot rasifiering och en bättre välfärd där ingen glöms bort

Som ni säkert förstår så är det oerhört många bra saker som röstats fram genom bifall eller avslag och alla är omöjliga att nämna så här på rak arm utan att missa någon, så jag stannar där och hoppas att jag fått med det mesta av det viktigaste ändå. Det har varit oerhört roliga och givande dagar i politikens tecken, men det har också varit många svåra beslut, där ställningstagandet inte alltid varit helt självklart och dagarna har varit långa.

Många gästtalare har varit på plats som tex Isländska vänstergröna, RFSU och ung vänster. Efter kongressfestens underbart goda trerätters, underhöll Abalon Dots som var väldigt glada att få uppträda för ett gäng motionströtta vänsterpartister. Kongressen 2016 – En mycket positiv erfarenhet och Ja, jag åker gärna som ombud igen om jag skulle få frågan

Tack till alla er som var där/ Anita Strömberg

Vad vilja socialdemokraterna?

Vad vilja Socialdemokraterna?

Nybros Socialdemokrater o moderater har nu några år på nacken och många undrar med rätta vad Socialdemokraterna i Nybro kommun egentligen sysslar med. Särskilt när kommunalrådet Mikael Svanström (S) och Hans Dahlström (S) likt nyfrälsta moderater i Östran 31/5 sjunger privatiseringens lov . Den nyliberala högerpolitiken har inte löst några problem. Nyligen deltog närmare 200 personer i en manifestation på torget i Nybro. Över 1000 har skrivit på den namnlista som cirkulerar. Orsaken är såklart den senaste tidens händelser där S/M-majoriteten (med MP/SPI-svansen) i Nybro vill sälja ut hundratals lägenheter och en rad andra fastigheter, däribland kommunhuset och Folkets Hus-Kristallen.Frågan har ju med rätta upprört många Nybrobor. Men Svanström och Dahlström struntar blankt i vad Nybros invånare tycker. För Socialdemokraterna är det uppenbarligen viktigt att vara moderaterna till lags.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigare att värna vår gemensamma egendom, så vi kämpar såklart emot utförsäljningsivrarna. För oss är det självklart att klåfingriga politiker inte lättvindigt ska kunna slumpa bort det som vi tillsamman byggt upp, särskilt inte när Socialdemokraterna inför förra valet lovade att inte sälja ut kommunens lägenheter. NBAB är ett av få bolag i länet som byggt nya bostäder de senare åren. Det har man klarat tack vare att bolaget är så välskött. Att sälja ut lägenheter försämrar bara NBAB:s ställning och kan också leda till hyreshöjningar. Vänsterpartiet vill att NBAB fortsätter att bygga nya hyresrätter. Vi tror att ett av Sveriges antagligen mest välmående bostadsbolag bidrar bättre till kommunnyttan om det inte stympas. Vi har i NBAB:S styrelse föreslagit att NBAB redovisar vilka nybyggnationer som kan komma till stånd. Redovisning kommer att ske till hösten. Tvångsprivatiseringen av allmännyttan i Nybro leder knappast till att fler lägenheter byggs. Istället måste NBAB få möjligheter att utan diktat från kommunledningen bygga nytt i den takt som är rimligt för att behålla ett välskött bolag och säkerställa tryggheten för hyresgästerna.

Alla ska ha rätt till att kunna bo där det finns lediga lägenheter. Plånbokens storlek ska inte få styra. Vänstern vill skapa ett jämlikt samhälle. Det bästa sättet att utveckla kommun på. Inte öka klasskillnaderna.

Så. Vad vilja Socialdemokraterna i Nybro kommun? Svar: de vet inte. De måste fråga Moderaterna först.

Kaj Ravings 1 maj-tal i Kalmar

På 1 maj åkte Vänsterpartiet Nybro till Kalmar för att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Det blev ett långt tåg som ringlade genom Kalmar. På mötet i Stagneliusskolans matsal höll vår egen Kaj Raving, förstanamn på riksdagslistan för Kalmar län, ett tal. Här kan du läsa det. 

Kamrater. Det är en förmån att få stå här som företrädare för Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det är alltid en förmån att få företräda världens bästa parti. Men det är onekligen extra roligt att företräda ett parti med en sån medvind som Vänsterpartiet har. Jag kan tänka mig att det är betydligt tråkigare att vara centerpartist eller kristdemokrat idag.

Det går bra för Vänsterpartiet nu! Riktigt bra! Vi har det högsta snittet i opinionsundersökningarna på 10 år och nya medlemmar strömmar stadigt in, inte minst här i Kalmar. Bara förra veckan fick vi dessutom också återigen bekräftelse på att vi har folket med oss i vår främsta valfråga: att stoppa vinstintresset och girigheten i välfärden.

Stödet för vår ståndpunkt växer och nästan alla tar nu ställning mot att girigheten tillåts härja i välfärden. Svenska folket vill se en välfärd där det är behoven och inget annat som styr. Även bland de som anser att valfrihet är viktigt och bland de som själva valt privata alternativ är en majoritet emot att vinster tas ut i välfärden.

Det är vår politik som börjar ge resultat. Vi är aktivare, smartare och bättre än på länge. Och det beror på vårt gemensamma arbete. Alla krafter behövs nu när vi står inför en historisk uppgift. Vi ska sätta stopp för girigheten, rovdriften och nedmonteringen av välfärden i landet. Istället ska vi bygga en framtid med medmänsklighet och solidaritet som ledord.

Nalle Puh säger: Om du alltid säger “vi får se” händer det aldrig någonsin någonting. Det är värt att tänka på när vi står inför det viktigaste valet på många år. Det handlar om att välja sida. Det handlar om vilket samhälle vi ska ha i framtiden. Det handlar om vi ska ha ett samhälle som bygger på girighet eller om vi ska ha ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet.

Vårt svenska samhälle som vi lärt känna det är utsatt för hot. Det attackeras från olika håll där giriga riskkapitalister tillåts att kapa åt sig vinster för egen del. Vinster som skapas av det som vi alla tillsammans har byggt upp. Då kan vi inte nöja oss med att säga ”vi får se” som vissa andra partier gör… Det är därför Vänsterpartiet säger nej till vinstintresset i välfärden.

En anledning till varför Vänsterpartiet lyfter fram frågan om vinster i välfärden så mycket är att vi är feminister. Fyra av fem som arbetar i välfärden är kvinnor. Tillsammans är de mer än 900.000 kvinnor. I toppen på dessa stora företagen och riskkapitalbolagen som dränerar välfärden finns framför allt män. Det är kvinnorna som betalar deras vinster.

Frågan om vinster i välfärden handlar också om vem som har makten i samhället. Vård, skola och omsorg utgör tillsammans en stor del av den svenska ekonomin. Och det är områden som har stort inflytande över våra liv. De formar oss och de är en viktig del av det som håller oss samman.

Ska detta styras av företagens vinstintressen eller ska det styras av alla oss gemensamt? Ju mer av detta som styrs av vinstintresset, desto svagare blir demokratin. Men lyckas vi, vilket vi ska göra, mota tillbaka vinstintresset på dessa områden så är det en stor demokratisering av Sverige.

Våra motståndare säger att välfärden blir bäst om man låter jakten på pengar, girigheten, få styra den. Vi säger att det är en absurd idé. Välfärden ska styras för dem som behöver den, den ska styras av solidaritet och omtanke. Vi är inte kunder – vi är elever, patienter, vi är äldre i behov av stöd. Vi är medborgare.

Nu ser vi hur mångmiljardbelopp försvinner ut från välfärden varje år. Skattepengar som du och jag betalar för att få en bra välfärd försvinner istället som vinster i privata fickor. Skattepengar som vi betalar för en bra skola till våra barn, en god omsorg för vår mormor eller en god sjukvård när vi blir sjuka riskerar att istället bekosta en lyxjakt på franska rivieran eller en ny BMW i garaget hos någon som inte själv betalar skatt i Sverige. Med riskkapitalets bästa för ögonen håller välfärdssamhället på att bli ett risksamhälle.

Men sker detta på grund av någon olycklig bugg i kontrollsystemet eller på grund av någon lucka i lagen? Nej, det beror på att den regering som regerat landet i åtta år vill ha det så. Det beror på en medveten politik som konsekvent gått ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Den som röstar på Alliansen håller inte på Robin Hood utan på Sheriffen av Nottingham. Det handlar om att välja sida.

Det finns idag endast ett parti i riksdagen som inte har något problem med att skilja höger från vänster och som på allvar utmanar dagens ordning där girigheten styr: Vänsterpartiet Vi vet vem som är Robin Hood och vem som är Sheriffen.

Kamrater. Det finns såklart en rad goda skäl till att rösta på Vänsterpartiet. Men det finns två mycket goda skäl att rösta på Vänsterpartiet som sticker ut lite extra i valet 2014: du slipper vinster i välfärden och du slipper borgare i regeringen.

Den bästa regering som Sverige kan få är tveklöst en rödgrön regering med ett starkt vänsterparti. Ändå är vi faktiskt det enda parti som säger att det är det vi vill ha.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har sagt att de vill regera med varandra, och kanske några till. De har sagt att de kanske vill regera med Vänsterpartiet, eller kanske med Centerpartiet eller Folkpartiet. Det verkar som att allt fokus är på att regera, och sen kommer det i andra hand vad det blir för politik.

Stefan Löfven vill inte låtsas om att det finns höger och vänster i politiken men faktum är att det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister skulle välja att regera med borgerliga partier. Då kan väljare som trodde att de hade röstat rödgrönt få Jan Björklund och Annie Lööf på köpet.

Då kommer privatiseringar och rovdrift i välfärden att fortsätta. Skattepolitiken kommer inte att utjämna inkomstskillnader. Med Folkpartiet kan ingen grön energi eller klimatpolitik bedrivas. Arbetsrätten kommer inte att skärpas och de otrygga jobben blir garanterat kvar om Centerpartiet får inflytande.

Centerpartiet och Folkpartiet har varit med och försatt Sverige i den situation vi är i nu, med kris i skolan, massarbetslöshet och en välfärd som läcker miljarder till privata vinster. Ändå säger socialdemokraterna och miljöpartiet att de kan tänka sig att regera tillsammans med dem.

Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en regering fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön regering utan borgerliga partier. Vi är den enda garanten mot att Annie Lööf eller Jan Björklund tar plats i regering genom bakdörren.

Kamrater. Samtidigt har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mest gemensamt av alla partier. Det handlar om höger och vänster och Vänsterpartiet är helt enkelt nyckeln för att säkerställa inte bara en ny regering utan även en rödgrön politik efter riksdagsvalet 2014.

Vi är med och styr i många kommuner, landsting och regioner idag. Och vi gör det bra, oftast tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister. Nu är det dags att Vänsterpartiet är med och styr även på nationell nivå.

Vänsterpartiet vill regera. Vi behövs för att lösa de stora samhällsproblem som finns idag. Vi är beredda att ta fullt regeringsansvar. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull. Frågan om vinster i välfärden är en knäckfråga för oss när det gäller att sitta i regering. Vi ska se till att välfärden styrs av medmänsklighet och solidaritet, inte av jakten på vinster.

Vi går nu till val som ett eget parti med en egen valplattform. Men vi är också väldigt tydliga: vi vill ha en rödgrön regering. Och det är vi inte ensamma om. Frågar man väljarna så är en rödgrön regering det populäraste alternativet.

Nu vi vill ha vänsterpartister som ministrar. Men Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik. Om vi inte når vårt mål om en rödgrön regering så är alternativet opposition. Vi är inte intresserade av att vara ett stödparti. Vi vill inte tillbaks till situationen som rådde före 2006. Men självklart regerar vi hellre än är i opposition. För vi vet att vi behövs för en politisk förändring.

Men signalen till Stefan Löfven och väljarna är tydlig: vi är inte till salu!

Först, mina vänner, stundar valet till EU. Det är ett viktigt val. Vänsterpartiet har samma paroll i EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet: Inte till salu. Högerpolitiken måste bekämpas. Mot girigheten ställer vi solidariteten. EU-valet är också startskottet för arbetet inför riksdagsvalet. EU-valet handlar även det om att välja sida. Ska vi säkra människors grundläggande rättigheter eller bankernas vinstintressen?

Vänsterpartiet står för samma politik i EU som i Sverige. Vi försvarar välfärden. Just nu förhandlar EU och USA också om ett frihandelsavtal som föreslås innefatta även så kallat investerarskydd. Företag i andra länder ska kunna stämma stater som inför lagstiftning som försvårar deras affärsverksamhet.

Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR exempelvis, som är delägare i Vardaga (före detta Carema), skulle om ett sådant avtal gick igenom, kunna stämma svenska staten om en ny regering sätter stopp för vinsterna inom välfärden. Vänsterpartiet säger nej till ett sådant handelsavtal.

Detta handelsavtal är en del i det gigantiskt experiment i marknadsliberalism som har pågått under de senaste decennierna. Utgångspunkten har varit känslokalla teorier som går ut på att marknaden skall utgöra en modell för hela samhället. Resultatet har blivit en ekonomisk härdsmälta.

Vår slutsats, den självklara slutsatsen, är att det marknadsliberala experimentet misslyckats med att infria förhoppningar om en bättre framtid. Istället har det utsatt miljoner människor för arbetslöshet och social misär. Sverige, Europa och världen behöver en grundläggande politisk förändring bort ifrån de marknadsliberala dogmerna. Vi behöver en tydlig vänsterpolitik i Europa.

EU-valet handlar också om att visa solidaritet med folken i Europa som drabbats hårt av de ekonomiska kriserna. Solidaritet med Spanien, med Portugal och inte minst med Grekland, som vi stöder med vår insamling till Solidarity for All i år.

I det kommande EU-valet vill vi självklart slå vakt mot de allt mörkare krafterna i Europa och verka för ett samarbete med vänsterpartierna där. Det har aldrig varit så viktigt för oss att vara på plats i EU, och att samarbeta med dem som delar våra värderingar, som nu.

Nu när Europa har stängt dörren mot de människor som man anser är främlingar och inte hör dit, när hundratals flyktingar drunknar i havet utanför den italienska kusten, när rumänska flyktingar drivs från misären hemma till misären borta; misären i att sitta och tigga på gatorna i Paris, eller i Stockholm. Människovärdet är INTE TILL SALU, varken i Grekland, Ungern, Frankrike, Rumänien – eller Sverige.

EU-parlamentsvalet sker bara vart femte år. EU-valet den 25:e maj är vår första möjlighet att visa att Reinfeldtregeringen är ute och att högern är årets förlorare. Genom att rösta i EU-valet lägger du grunden för att besegra Reinfeldt också i riksdagsvalet i september. EU-valet ger oss alltså en unik möjlighet att besegra högern två gånger på ett år.

Kamrater. Jag sa det inledningsvis och jag säger det igen. Det går bra för Vänsterpartiet nu. Vi har medvind, och det är självklart en bekräftelse på att vi tänkt smart och strategiskt. För det har vi gjort. Men vi har medvind också därför att vi gör det som är rätt, därför att vi kämpar för det som är rätt. Vi har medvind därför att allt fler börjar kunna skilja på det som är rätt och det som är fel. Därför att alltfler ser skillnad på Robin Hood och Sheriffen av Nottingham.

Människor kommer att känna igen Vänsterpartiet i valrörelserna. Vi går till val den 25 maj för att byta politik i Europa, och i september för att byta politik i Sverige. Vi backar inte från våra krav när det gäller stopp för privatiseringar och vinster i välfärden. Vi kommer inte att kunna köpas av några lobbyister. Vänsterpartiet är inte till salu.

Väljarna ska veta var vi står. Rätten till arbete är inte till salu. Jämlikheten mellan könen är inte till salu. Människors lika värde och vår solidaritet med flyktingar, utsatta och förföljda är inte till salu. Vår livsmiljö och vårt arv till våra barn – är inte till salu. Vi är det enda partiet som säger nej till vinster i välfärden. Den vård och omsorg som det tagit ett århundrade att bygga upp – den är inte till salu.

Vänner, kamrater – vår appell ska höras hela vägen in i Rosenbad och in i riskkapitalisternas styrelserum, ända ner till skatteparadisen på Cayman Island. Vi är inte till salu!

Frågor och svar om bostadspolitiken i Nybro Kommun

20 mars arrangerade Hyresgästföreningen en bostadspolitik debatt i samband med sitt årsmöte på Jutegården. Vänsterpartiet representerades av Jarl Bülow, ledamot i NBABs styrelse, som här har sammanfattat Vänsterpartiet i Nybros ställningstagande i bostadspolitiken och den planerade utförsäljningen av allmännyttan.

Hur vill ni i ert parti ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?

Ingen utförsäljning av NBAB:S lägenheter. NBAB kan tvingas att sälja 249 lägenheter. Tvångsprivatiseringen av allmännyttan i Nybro leder knappast till att fler lägenheter byggs. NBAB är ett av få bolag i länet som byggt nya bostäder de senare åren. Det har man klarat tack vare att bolaget är så välskött. Att sälja ut lägenheter försämrar bara NBAB:s ställning det kan också leda till hyreshöjningar. Vänsterpartiet vill att NBAB fortsätter att bygga nya hyresrätter. NBAB kommer att bygga nya hyresrätter i Kv. Vulkanus 2 o 3 or. Skall privata bolag bygga lägenheter så ska inte Bostadsbolagets hyresgäster o NBAB betala för förluster i dessa hus. Dom kallar det för blockhyra. Nu finns förslag från M o S att NBAB ska gå in och täcka ev. hyresförluster. Det blir en extra straffskatt . Sverige behöver en ny bostadspolitik. Att bygga nytt idag ger mycket höga hyror. Därför vill vi ändra bostadspolitiken Vi vill återinföra ett investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter som fanns innan alliansregeringen tillträdde. För att nå bra resultat i vår kommun så måste NBAB få möjligheter utan diktat från kommunledningen att bygga nytt i den takt som är rimligt för att behålla ett välskött bolag och säkerställa tryggheten för hyresgästerna.

Vilken roll anser ditt parti att allmännyttan i kommunen ska ha?

NBAB ska vara ett självständigt bostadsföretag och inte vara med i kommunens bolagskoncern. Det ska drivas enligt självkostnadsprincipen Allmännyttan ska ha en ledande roll för att hålla hyrorna nere. Bruksvärdesprincipen ska gälla. Alla ska ha rätt till att kunna bo där det finns lediga lägenheter. Plånbokens storlek ska inte få styra. NBAB ska vara föregångare i att utveckla den sociala bostadspolitiken, som ex. Gula Grillen Harlekin, världens mat och göra bostadsområdena ännu mera attraktiva i vår kommun. Vi vill att bostadsbolaget ska få utvecklas på ett sätt som gynnar både hyresgäster , kommuninvånare och anställda.

Hur tycker ditt parti att vinsterna i allmännyttiga bolaget ska användas?

Vinsterna ska återinvesteras i bolaget, för att kunna ta ansvar för bra lägenhetsstandard , boendemiljö och skapa utrymme för att bygga nya bostäder. Ingen extra skatt till kommunen från bostadsbolagets hyresgäster. Vi vill också avskaffa den orättvisa lägenhetsskatten för alla som bor i lägenhet.

Hur vill ditt parti säkra hyresgästernas inflytande i det kommunala bostadsbolaget?

Utveckla hyresgästföreningens boinflytande, boinflytandeavtal med NBAB och samråd för hyresgästerna ute i bostadsområdena. Bostadsmöten ute i bostadsområdena där NBAB medverkar och informerar. NBAB o Hyresgästföreningen har haft en bra dialog under åren som gått. Det har lett till ökad trivsel för de boende. Nu riskerar detta förtroende att raseras av tvångsprivatiseringar från kommunledningen.

Ingen straffskatt för bostadsbolagets hyresgäster

I förslaget till direktiv föreslås fullmäktige fastställa ägardirektiv för NBAB angående upphandling av exploatör för byggande av bostäder och affärslokaler på skomakaren 2 o 14. Förslaget innehåller inte några ekonomiska kalkyler för detta byggande. Det minsta man kan begära är att det för kommunfullmäktige ges en redovisning hur det ska finansieras och vilket ansvar NBAB har. Är det så att en privat exploatör för byggande av husen skall bygga för att sedan få en garanti att hyresförlusterna i förvaltning av NBAB ska tas av hyresgästerna i NBAB? Det blir då en extra skatt för hyresgästerna. Skall det byggas i centrala Nybro för att förbättra stadskärnan så ska givetvis eventuella förluster betalas av alla skattebetalare. Då lagen för kommunala bostadsbolag är ändrad, kan inte de nya höga bostadskostnaderna omfördelas inom bolaget. De höga kostnaderna för bostadsbyggande idag innebär att alla lägenheter inte kan hyras ut. Det visar NBAB:s senaste nybyggnationer. Vi kräver rättvisa i boendet i Nybro Kommun.

Sälj inte ut kommuninvånarnas gemensamma egendom!

Vänsterpartiet i Nybro vill utveckla det kommunala Bostadsbolaget, inte som moderaterna och socialdemokraterna sälja ut och privatisera lägenheter till någon riskkapitalist.

Angående ägardirektiv till Nybro Bostads AB(NBAB) om upprättande av fastighetsförteckning. Vänsterpartiet anser att direktivet undergräver NBAB:s ekonomi och förutsättningar att utveckla bolaget. Förteckningen ska innehålla minst 300 lägenheter som kan säljas. Vår uppfattning är att kommuninvånarnas gemensamma egendom, i det här fallet välskötta hyreshus inte ska säljas ut. Utifrån den utredning som SABO gjort åt NBAB anser vi att det inte är förenligt med bolagets bästa att sälja fastigheterna. Förslaget till beslut är bristfälligt, det finns inget underlag för de ekonomiska konsekvenserna för NBAB. Fullmäktige har beslutat att utveckla Deltagande Demokrati. Nu har inte ens NBAB:s styrelse kunnat föra en dialog med kommunledningen.

På Bostadsbolagets styrelsemöte redovisades att vid en försäljning av 300 till 350 lägenheter kommer reavinsten att bli c:a 12 miljoner, från reavinsten avgår mäklararvode och 22 procents skatt. Kvar blir cirka 8 miljoner. För denna vinst kan sext till sju nya lägenheter byggas. En mycket dålig affär för kommunen och hyresgästerna. Vi tror nu att direktivet inte är till för att förbättra kommunens ekonomi, utan försäljningen sker av ideologiska skäl. Den misslyckade nyliberala politiken med utförsäljningar vill vi inte ska införas i vår kommun.

Nu startar den feministiska vågen!

Det behövs en ny feministisk våg. Medan nästan alla säger sig vara för jämställdhet så händer det fortfarande alldeles för lite.

Behovet av feministisk förändring krävs för att ta tillvara det livsviktiga arbete som kvinnor gör i välfärden. Det krävs feministisk förändring eftersom allt fler unga tjejer skär sig, killarnas betyg rasar och tjejer mår allt sämre i skolan. Feminism handlar om liv. Om mitt liv, om ditt, mormors och om våra barns liv.

Vi säger att nu är det dags att gå från ord till handling, det behövs en ny feministisk våg som sköljer in och förändrar på alla livets områden. Nu startar vi den nya feministiska vågen, en feminism från vänster, som sköljer bort orättvisorna – och ger plats att bygga ett medmänskligt samhälle där både kvinnor och män kan ta sin rättmätiga plats i politiken, skolan, i arbetslivet och hemma.

Nu startar den nya feministiska vågen – kom med du också!

Några av våra krav: 

  • Mer personal inom vård, skola och omsorg
  • Arbeta med genus och jämställdhet i skolan och förskolan
  • Höj kvinnors löner och skapa bättre arbetsvillkor
  • Individualisera föräldraförsäkringen
  • Mer resurser till kvinnojourerna
  • Särskilda akutmottagningar för våldtagna kvinnor

Håll utkik efter vår kampanjsida 
www.nyavagen.nu 

Fördubbla stödet till kvinnojouren!

Idag, måndag 25 november, är det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Med anledning av det presenterar Vänsterpartiet en livsviktig post i sitt budgetförslag – att fördubbla dagens stöd till kvinnojouren från dagens 60 000 kr till 120 000 kr.

– Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Detta är en satsning som bokstavligen kan rädda liv, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. För oss är det därför ett självklart krav att stödet till kvinnojourerna måste öka, säger Kaj Raving (V).

Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad som annars erbjuds så existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

– Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbt-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet, säger Anders Svensson (V).

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson 0706 762 338

Kaj Raving 0709 829 668

Anders Svensson 0730 266 411

1 2 3 35