Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill se ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun

– När majoriteten lägger ner kulturskolans ensembleverksamhet, så kan det ytligt sett verka som en könsneutral åtgärd. Men i och med att det var flest tjejer som gick där så blir det i praktiken en jämställdhetsfråga där tjejer drabbas hårdast. Likadant är det när majoriteten nu drar ner ännu mer på omsorgen. Det vet vi att det slår framförallt mot kvinnor, både direkt och indirekt.

Det säger Vänsterpartiets Kaj Raving med anledning av att partiet idag lämnade in en motion om att man ska införa ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun.

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer.
Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar menar Vänsterpartiet.

– Vi vill pröva på metoden Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, och tror att det kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun, säger Kaj Raving.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

För ytterligare information kontakta
Kaj Raving, 070 982 96 68

Fullt hus när Vänsterpartiet diskuterade socialism

11196308_420757761430521_8677744430003779702_n– Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Det slog Jörn Svensson, en av vänsterns främsta ideologer, fast inför en lokal som snabbt fylldes till bredden när han kom till Nybro för att hålla en föreläsning på temat kapitalismens kris och en möjlig väg för socialismen.

Jörn Svensson är tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Han är också författare som står bakom en rad böcker om socialism och ekonomi och räknas som en av vänsterns främsta ideologer.

– Kärnan i socialismen är att demokratisera samhället i alla dess aspekter, förklarade han för det över 40-talet personer i alla åldrar som kommit till Vänsterpartiets lokal för att höra en föreläsning om grunderna i socialismens ideologi och visionen om det socialistiska samhället.

När det blev frågestund var det många som ville diskutera olika frågor; banker, pensioner, NATO osv.

– Det enda förnuftiga för ett järnvägssystem är att en offentlig myndighet har samlat ansvar för personal, trafik, spår, stationer och ett enhetligt biljettsystem, sa Jörn Svensson när järnvägen kom på tal.

Även EU diskuterades flitigt och Jörn Svensson påminde om att när euron infördes varnade en rad ekonomer: ”Valutaunionen kommer för tidigt!”

– Nu besannas detta, sa han. Flera stater, och i synnerhet Grekland, borde ha väntat med att införa den gemensamma valutan. Men Tyskland utövade press på dem. Nu ser vi följden: Kris i Grekland och tryck på flera andra länders ekonomier. Och depressionen förlängs i Unionen – bara för att upprätthålla ett misslyckat prestige-projekt!

För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Vänsterpartiet: Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla Nybros stadskärna.

Vänsterpartiet vill att kommunen tar ett samlat grepp och ansvar för Nybros stadskärna. Genom att inrätta ett utskott under fullmäktige med både budget och befogenheter vill man säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna”.

– Nybro är en underbar stad och jag blir orolig när jag läser artiklar som den i dagens tidning om centrumhandelns svårigheter. Att värna om en stadskärna med mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för tätorten själv utan även för omgivande samhällen och landsbygd, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

För att handeln ska kunna bevaras och utvecklas i Nybro är det mycket viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan alla parter som har något intresse i centrum. Vänsterpartiet vill nu att kommunen på allvar tar tag i taktpinnen för utvecklingen av stadskärnan och handeln där.

– Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla stadskärnan. Ett utskott under fullmäktige med gemensam budget och genomförandekraft skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna” utan faktiskt blir av, säger Pia Eriksson.

Vänsterpartiet menar att Nybros stadskärna behöver utvecklas för en långsiktig stabilitet, samtidigt som de befintliga butikerna värnas, för att Nybroborna skall kunna utföra de flesta av sina inköp hemmavid. Kommunen måste på sikt aktivt vidareutveckla strategier för att stödja och stimulera utvecklingen av nya hållbara småföretag.

– Vi tror på Nybro. Det finns ett sug efter förändring och det finns ett stort engagemang som ligger och puttrar. Nu gäller det att utnyttja det på bästa sätt, avslutar Pia Eriksson.


För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Dags att slopa delade turer i Nybro Kommun

– Det är hög tid att vi sätter stopp för delade turer här i Nybro kommun. Ska vi kunna växa som kommun och locka till oss den kompetenta och engagerade personal som vi behöver inom exempelvis omsorgen, så måste vi vara attraktiv som arbetsgivare. Det är en viktig framtidsfråga! Det säger Pia Eriksson, gruppledare för Vänsterpartiet i Nybro, med anledning av att Vänsterpartiet lämnat in en motion där man vill utreda hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun för att skapa en hållbarare arbetsmiljö för personalen. Många som jobbar inom exempelvis omsorgen är missnöjda över sina delade turer, alltså att ha två arbetspass under samma dag med en längre obetald paus däremellan.Både arbetsliv och fritid påverkas negativt tycker de flesta. – Delade turer är nog det som det pratas mest om när vi träffar personal inom omsorgen. Ingen vill jobba delade turer och alla är rörande överens att de borde avskaffas – även politiker, säger Pia Eriksson.

Att jobba en delad tur är en påfrestning på personalen. Det är tungt psykiskt och fysiskt eftersom man är med i arbetets alla tunga moment under dagen. Delade turer sliter på kroppen, tär på familjelivet och på humöret. Förutom att personalen drabbas så riskerar det att leda till sämre omvårdnad för omsorgstagarna. – Nu är det hög tid att vi slutar prata och gör något åt problemet också. Delade turer hör inte hemma i ett modernt arbetsliv!

Som enda oppositionsparti i Nybro lade Vänsterpartiet en alternativ budget. Där satsar man 10 miljoner kronor som i första hand ska gå till att ta bort dagens minskade helgbemanning inom omsorgen och istället införa jämn bemanning veckans alla dagar. Det skulle i sig minska behovet av delade turer avsevärt. Men mer kan och bör göras. – Människor som arbetar inom omsorgen gör en stor gärning för våra äldre. Personalen förtjänar goda arbetsvillkor. Det är vi skyldiga våra äldre.

För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson
070 676 23 38

Vart tog barnperspektivet vägen, Börje Slättman (S)?

– Var tog barnperspektivet vägen när du tyckte att renoveringen av Victoriahallen var viktigare än att renovera Transtorpskolan? Jag, och säkerligen föräldrarna till barnen som drabbas, vill gärna ha svar på den frågan.

Detta säger Kaj Raving (V), med anledning av att Lärande o Kulturnämndens ordförande Börje Slättman (S) gett sig in i diskussionen om att renoveringen av Victoriahallen prioriterades över renoveringen av Transtorpskolan.

Det var strax innan årsskiftet som Kaj Raving menade att invigningen av den nyrenoverade Victoriahallen fick en bitter eftersmak. Detta eftersom renoveringen skedde på bekostnad av att Transtorpskolan, som istället ska rivas. Detta fick Börje Slättman att i en insändare under måndagen hävda att en sådan motsättning inte funnits, att Victoriahallen aldrig ställts mot Transtorpskolan.

– Jag förstår att det kan vara obehagligt att erkänna, men Börje Slättman (S) var själv en av dem som tog beslutet om att renoveringen av Victoriahallen var viktigare än att renovera Transtorpskolan.

Kommunfullmäktiges protokoll §270 från 111128 visar nämligen att Börje Slättman har fel. Där finns Vänsterpartiets yrkande på avslag för de satsningar på Victoriahallen som inte gällde arbetsmiljö, tillsammans med yrkandet på att Transtorpskolan skulle renoveras, vilket Kaj Raving också argumenterade för under fullmäktigemötet. Kommunfullmäktige valde dock att avslå yrkandena,

– Alla politiker säger sig värna barnens bästa, men när det kom till skarpt läge så vägde barnperspektivet lätt. Det var enbart vänsterpartiet som argumenterade för att barnen och Transtorpskolan skulle prioriteras först.

– Börje menar också att jag försöker ge sken av att barnen från Transtorpskolan kommer att ställas på bar backe med anledning av rivningen av skolan. Det har jag såklart aldrig hävdat, däremot har jag sagt att det innebär försämringar för alla de elever som drabbas direkt och indirekt.

– Jag har inte heller någon gång hört någon politiker säga något annat. Inte heller Börje. Hittills. Nekar han nu till att rivningen av Transtorpskolan innebär försämringar för barnen? Jag hoppas verkligen inte det, avslutar Kaj Raving.

För ytterligare information kontakta
Kaj Raving, 0709 829 668

Vänsterpartiet tar strid när Socialdemokraterna sviker hyresgästerna

Vänsterpartiet anser att den politiska majoritetens krav på att tvinga NBAB att sälja runt 300 av sina lägenheter är felaktigt och kortsiktigt. Beslutet motiveras med att framtida lån skulle fås till sämre villkor. Fast förslagen handlar inte om bättre ekonomi för kommunen. Kommunen blir naturligtvis inte rikare för att man säljer tillgångar som skapar intäkter.

* Att sälja lägenheter från ett välskött bolag som har en god ekonomi och har levererat in många miljoner till kommunkassan, förmodligen till en riskkapitalist. Det är så dumt så man häpnar! säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Pia är besviken och förvånad över denna ideologiska kullerbytta från Socialdemokraterna. Men när socialdemokraterna sviker hyresgästerna så kommer Vänsterpartiet ta strid för att stoppa privatiseringen.

* Socialdemokraterna går uppenbarligen i Moderaternas ledband. Men för oss kan aldrig någon riskkapitalists plånbok komma före hyresgästernas rätt till en bra bostad i ett välskött bolag.

NBAB har inte bara inneburit en stadig inkomst till kommunkassan. Man har också utvecklat verksamheter för kommuninvånarna, ex. Gula Grillen Teater för barnen, musik, Tomtesmyg och Smaka på världen, aktivitetshuset i Kungshall för att nämna några verksamheter.

Trots det föreslår man nya ägardirektiv som i praktiken innebär ett misstroendevotum för hela NBAB:s styrelse. Dessutom gör man sitt bäst för att undvika en bra demokratisk process genom att skynda igenom beslutet i Kommunstyrelse och fullmäktige samma dag.

* Man har ingen dialog med styrelsen eller med kommuninvånarna utan diktaten kommer uppifrån. Dessutom skyndar man på det hela för att slippa protester. Det är svårt att se att det handlar om något annat än maktfullkomlighet, avslutar Pia Eriksson.

 

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson, 070 676 23 38

Dyra jobb och billigare hamburgare på McDonalds i Nybro

Kaj Raving

Vid årsskiftet sänkte regeringen restaurangmomsen efter ett hårt och intensivt lobbyingarbete från branschen. McDonalds i Nybro går nu ut med att sänkningen kommer ge 10-15 nya jobb i Nybro – och billigare hamburgare.

Men det handlar om dyra jobb. Den sänkta restaurangmoms kostar mycket, c:a 5 miljarder, men ger små effekter på jobb och tillväxt. Finansminister Anders Borg har uppgett att han hoppas på att det ska ge 3 500 ny jobb.

Det ger en kostnad på nästan 1,5 miljon per arbetstillfälle!

–         Att just McDonalds går ut och försöker marknadsföra momssänkningen på detta sätt är inte så märkligt. Man har ju i stort sett beställt sänkningen som regeringen nu har levererat. Men är verkligen dyra jobb och billiga hamburgare vad Sverige behöver i dagsläget? frågar sig Vänsterpartiets Kaj Raving. Läs mer

Låt Transtorpskolan vara kvar!

Kaj Raving

Som ett led i de besparingsåtgärder som Barn & Utbildningsnämnden står inför så beslutades igår, 10/11, att göra en utredning inför en nedläggning av Transtorpskolan och en flytt av eleverna och fritidsverksamheten till andra skolor.

– Jag reserverade mig mot beslutet, säger Kaj Raving, nybliven ledamot i nämnden. Jag anser att en seriös utredning ska göras för att undersöka förutsättningarna för att rusta upp Transtorpskolan istället för att förbereda en nedläggning.

Sedan 1958 har inte mer än knappt 2,5 miljoner kronor investerats i skolan. Vänsterpartiet anser att det är dags att ändra på det. Läs mer

Vänsterpartiets gruppledare Mariann Karlsson kommenterar det brutna samarbetet med socialdemokraterna

Mariann Karlsson

Mariann Karlsson

Socialdemokraternas nygamla kommunalråd Markus Lund har via massmedia berättat att de bryter samarbetet med Vänsterpartiet för att istället öppna för samarbete högerut. Med motiveringen ”ett svårt ekonomiskt läge där tuffa budgetförhandlingar väntar” så har Markus Lund gått till först moderaterna och sedan till centerpartiet och ”testat för att få en starkare majoritet”.

– Först efter att ha fått nobben på båda ställena väljer han att träffa oss för att ge besked om det brutna samarbetet, säger Vänsterpartiets gruppledare Mariann Karlsson.

– Det är inte vidare artigt. Vi har ju trots allt samarbetat kring fem budgetar. Men det som är ännu värre – ja, snudd på oförskämt – är att lägga fram orsaken till brytningen som att vi skulle ha hindrat en omfördelning till ungdomar, äldre och andra utsatta grupper i behov av samhällets stöd.

– Nu är det plötsligt bråttom och något måste hända. Med den regering vi nu har, så får kommunen mindre resurser för varje år och vi kan lugnt räkna med ytterligare försämringar. Det borde inte ha kommit som en överraskning ens för Markus Lund. Läs mer