Rapporter

Vänstermiljarder

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd

10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Det är resultatet av att Vänsterpartiet nu har fått igenom sitt huvudkrav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är en historiskt stor satsning! För Nybro kommuns del innebär det ett tillskott på hela 33,5 miljoner kronor.

Utöver detta fantastiska tillskott har Vänsterpartiet drivit igenom en rad andra satsningar som kommer att förbättra välfärden i vår kommun. Några av dessa förtjänar att nämnas särskilt:

* Satsning på fler anställda i äldreomsorgen

* Satsning på kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen

* Satsning på sommarslovsstöd för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

* Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

* Satsning på fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen

Det är efterlängtade satsningar. Få av oss har undkommit den centerpartistiskt ledda femklöverns nedskärningar i kommunen. Skola, omsorg, socialtjänst. Kulturskolan, räddningstjänsten osv, osv, osv. Undersköterskor i äldreomsorgen kämpar varje dag med att få tiden att räcka till de äldres behov. För många slutar den kampen med sjukskrivning.

Föräldrar vet att de allt större barngrupperna i förskolan gör att barnen får vistas i en högljudd och stressig miljö där personalen har svår att hinna se varje barn. Oron över vad som kan hända barnen gör småbarnsföräldrar med en redan stressig vardag än mer stressade. Nedskärningspolitiken har redan satt djupa spår i Nybro kommun.

I den centerpartistiskt ledda femklöverns tidigare budgetar kunde man läsa att de tänkte fortsätta med samma nedskärningspolitik även under kommande år. Men nu har läget förändrats. Istället för att försöka tysta ner ytterligare nedskärningar kan de var och varannan dag hålla presskonferenser där de presenterar nya satsningar. Tack vare Vänsterpartiet.

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd!

Pia Eriksson (V)

Kaj Raving (V)

Carina Blom (V)

Anders Svensson (V)

Paz Pizarro (V)

Hemtjänst utan biståndsbedömning

Hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 75 år

160610

Alla medborgare över 75 år ska få rätt till 8 timmar hemtjänst varje månad och själva få avgöra vad de timmarna ska innehålla. Det är en av satsningarna som finns med i Vänsterpartiets budgetförslag för Nybro kommun 2017.

– Det är en fråga om valfrihet och trygghet för de äldre medborgarna, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Idag krävs att en biståndshandläggare gör en utredning och individuell behovsbedömning av varje enskild ansökan innan hjälp och service kan fås från hemtjänsten. Med Vänsterpartiets förslag inrättas så kallad förenklad biståndsbedömning där alla över 75 år, oavsett behov, får rätt till åtta timmar hemtjänst per månad. Detta för att öka äldres möjlighet att själva ha inflytande över sina liv och avgöra om och när de är i behov av hjälp, service eller trivselinsatser och hur dessa insatser ska utformas.

– Dessa garantitimmar bör dessutom vara flexibla så att det blir möjligt för den äldre att tillsammans med personalen bestämma hur tiden ska användas. Ibland kan det vara att ta en promenad i solskenet, en annan gång kanske det behövs hjälp med städning och matlagning, säger Pia Eriksson

Erfarenheter från andra kommuner visar att det här inte leder till överutnyttjande eller gör hemtjänsten dyrare. Förenklingen sparar en hel del tid för hemtjänstens handläggning. Tid som de kan lägga på att utreda och hjälpa dem som behöver mer omfattande insatser. Insatserna i form av inköp, tvätt, städning och matdistribution kan också minska olycksfall och förebygga skador.

– Människor kanske inte behöver lika mycket insatser senare om de fått hjälp med tunga saker, och med att upprätthålla ett socialt och aktivt liv. Det vinner både samhället och individen på, säger Pia Eriksson

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson, 0481-12338

Rapport från kommunfullmäktige i maj

Vid kvällens kommunfullmäktige som hölls i Flerohopp var det som vanligt Vänsterpartiet som var aktivast. Pia Eriksson, Kaj Raving och Carina Blom var uppe i talarstolen flera gånger i olika frågor.

Pia Eriksson lämnades till förra fullmäktiget in en interpellation där undrade hur Christina Davidsson (C) såg på avtalet för den nya kommundirektören och om hon tycker att det är rimligt att betala höga löner och erbjuda fallskärm samtidigt som kommunen skär ner i verksamheten.Christina Davidsson svarade att hon tycker att nya kommunchefens lön på 75000:-/mån är rimlig. Att kommunchefen får ett års lön om kommunen skulle vara missnöjd med honom var inte en fallskärm utan ett vanligt chefsavtal menade hon. Pia Eriksson höll inte med om någotdera.

Kaj Raving hade lämnat in en interpellation till Bodil Johansson (C) där han frågade hur hon ville förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden, där hon är ordförande.

Alla tre var också uppe i talarstolen och yrkade bifall till Vänsterpartiets motion om att utreda hur man ska kunna slopa delade turer. Carina Blom använde sig själv som exempel på hur en dag kan splittras när man arbetar delad tur och menade att kommunen inte är intresserad av att göra något åt frågan. Hon fick medhåll av Kaj Raving:
– Ni bygger ert avslag på antaganden, ni vet inte. Och ni vill inte ens utreda vad det egentligen skulle betyda att avskaffa delade turer. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till? Det är ju det vi föreslår men det är det ni inte vill göra.
Motionen fick stöd av S och MP men röstades ner av den styrande femklövern som fick stöd av SD.
Carina Blom var också uppe och argumenterade emot höjda avgifter i simskolan:
– Helst vill jag att avgiften tas bort helt. Alla barn borde ha samma chans att lära sig simma oavsett om föräldrarna är fattiga eller rika, sa hon bland annat.

Fullt hus när Vänsterpartiet diskuterade socialism

11196308_420757761430521_8677744430003779702_n– Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Det slog Jörn Svensson, en av vänsterns främsta ideologer, fast inför en lokal som snabbt fylldes till bredden när han kom till Nybro för att hålla en föreläsning på temat kapitalismens kris och en möjlig väg för socialismen.

Jörn Svensson är tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Han är också författare som står bakom en rad böcker om socialism och ekonomi och räknas som en av vänsterns främsta ideologer.

– Kärnan i socialismen är att demokratisera samhället i alla dess aspekter, förklarade han för det över 40-talet personer i alla åldrar som kommit till Vänsterpartiets lokal för att höra en föreläsning om grunderna i socialismens ideologi och visionen om det socialistiska samhället.

När det blev frågestund var det många som ville diskutera olika frågor; banker, pensioner, NATO osv.

– Det enda förnuftiga för ett järnvägssystem är att en offentlig myndighet har samlat ansvar för personal, trafik, spår, stationer och ett enhetligt biljettsystem, sa Jörn Svensson när järnvägen kom på tal.

Även EU diskuterades flitigt och Jörn Svensson påminde om att när euron infördes varnade en rad ekonomer: “Valutaunionen kommer för tidigt!”

– Nu besannas detta, sa han. Flera stater, och i synnerhet Grekland, borde ha väntat med att införa den gemensamma valutan. Men Tyskland utövade press på dem. Nu ser vi följden: Kris i Grekland och tryck på flera andra länders ekonomier. Och depressionen förlängs i Unionen – bara för att upprätthålla ett misslyckat prestige-projekt!

För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Lyckad distriktsårskonferens och 8 mars-manifestation

Gott humör och god självkänsla präglade de 60-talet delegater, styrelsemedlemmar och åhörare som lördagen 8 mars samlades till  distriktsårkonferens för Vänsterpartiet i Kalmar län. Konferensen gick av stapeln i ett Västervik som visade sig från sin allra soligaste sida. Detta gladde deltagarna vid den manifestation som hölls i ett avbrott i förhandlingarna.

Med anledning av att årskonferensen hölls på 8 mars så passade distriktet på att uppmärksamma Internationella kvinnodagen med en manifestation mot mäns våld mot kvinnor – för en samtyckeslag. Under manifestationen på Spötorget hölls tal av Mia Sydow Mölleby från partistyrelsen, Ellen Hanell från Ung Vänster, landstingsrådet Linda Fleetwood samt tidigare EU-parlamentsledamoten Eva-Britt Svensson. Dessutom bjöds på musik av Kristina Svensson och poesi av Jenny Wrangborg. Båda visade tydligt att kultur är ett utmärkt vapen mot det ojämlika och ojämställda samhället.

Själva årskonferensen bjöd inte på några överraskningar utan kunde i lugn och ro ledas av Mariann Gustafsson från Västervik och Bertil Dahl från Kalmar. Distriktstyrelsen och landstingsgruppen redovisade sina verksamhetsberättelser och bjöd på framgångshistorier från såväl distriktets kommuner som landstinget. Bland annat kunde distriktsordförande Lars Holmberg berätta att Västerviks enträgna kamp för ett nattis äntligen burit frukt. Landstingsrådet Linda Fleetwood tryckte särskilt på de stora satsningar inom psykiatrin som Vänsterpartiet drivit igenom.

Ekonomin i distriktet är nu god och kassören Pia Tärnblom kunde presentera en stark valbudget. Två motioner hade kommit in men båda motionärerna var nöjda med de svar som distriktsstyrelsen hade gett. Samtliga val gick valberedningens väg utan några som helst diskussioner. Såväl Lars Holmberg som Pia Tärnblom omvaldes med acklamation som ordförande respektive kassör. Det hela flöt på så pass bra att konferensen till och med kunde avslutas en timme innan utsatt tid.

Distriktet hade chartrat en buss som hämtade upp deltagare från Öland och södra delen av länet.

Distriktet hade chartrat en buss som hämtade upp deltagare från Öland och södra delen av länet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombuden har samlats.

Ombuden har samlats.

 

 

 

 

 

 

Distriktsordförande Lars Holmberg inleder årskonferensen med att ge en bild av det positiva läge som partiet befinner sig i.

Distriktsordförande Lars Holmberg inleder årskonferensen med att ge en bild av det positiva läge som partiet befinner sig i.

 

 

 

 

 

 

 

Ung Vänsters Ellen Hanell lyfte i sitt tal bland annat kravet på feministiskt självförsvar i skolan.

Ung Vänsters Ellen Hanell lyfte i sitt tal bland annat kravet på feministiskt självförsvar i skolan.