Arbetsliv

Ge kommunens anställda makt över sitt arbete

Kommunen är den största arbetsgivaren i Nybro kommun och ska föregå med gott exempel med en personalpolicy som präglas av solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Vi vill utveckla kommunen och säkra personalförsörjningen, genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

Vi vill förstärka de fackliga organisationernas inflytande över personalpolitiken och de anställda måste få mer att säga till om på sina arbetsplatser. En arbetsplats där den anställde har inflytande och ansvar är en bättre arbetsplats, både för den enskilde och för kommunen som helhet.

Delade turer, alltså att ha två arbetspass under samma dag med en längre obetald paus däremellan, hör inte hemma i ett modernt arbetsliv. Vi vill utreda hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun för att skapa en hållbarare arbetsmiljö för personalen.

Att erbjuda samtliga anställda anställning på heltid, med deltid som möjlighet, är däremot en grundsten i ett modernt arbetsliv och i längden en nyckel för att rekrytera kompetent personal. Som modern arbetsgivare bör kommunen också, där förutsättningar finns, ge möjlighet till att arbeta hemifrån. Det gynnar miljön och underlättar boende på landsbygden.

Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen framhålls ofta som grundbultar i det öppna svenska samhällssystemet som ger ökad insyn och rättssäkerhet. Vi upplever att det idag tyvärr finns alltför många exempel i Nybro kommun på okunnighet om meddelarfriheten och dess innebörd, och till och med rädsla att trots kunskap använda sig av den. Vi vill därför att personal och chefer regelbundet utbildas i meddelarfriheten och dess innebörd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *