Bostad

Värna rätten till en bostad i bra miljö

Kommunen har ett ansvar att kunna erbjuda alla invånare en bra bostad till ett rimligt pris. En bra bostad i en god miljö är en social rättighet och kommunens bostadsbolag, Nybro Bostads AB (NBAB), ska drivas enligt självkostnadsprincipen. NBAB är ett välskött bolag med kompetens, muskler och en god ekonomi och ska fortsätta vara den ledande aktören på bostadsmarknaden i Nybro.

Förutsättningarna för bostadsbyggande avgörs till stora delar av rikspolitiken men kommunen ska självklart, via NBAB, ha en aktiv och drivande roll i tillskapandet av nya bostäder. Hyresrätten ska värnas som boendeform och inga allmännyttiga hyresrätter ska omvandlas till bostadsrätter eller säljas ut.

Allmännyttan är kommunens främsta verktyg i ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter. Vi vill att NBAB utvecklar sin roll som kommunalt byggbolag. Vi är övertygade om att kommunen genom att ha ett eget planerande och byggande bolag får en mycket snabbare och mer kostnadseffektiv process vilket medför fler och billigare bostäder för Nybroborna.

Hyresrätter med rimliga hyror ska finnas i alla delar av kommunen, även i de mindre samhällena. När man bygger nytt ska den önskade hyresnivån vara vägledande i hela förfarandet för att pressa bostadskostnaderna. Vi vill att kommunen utreder hur man kan underlätta flyttkedjor för att möjliggöra och uppmuntra generationsväxling i olika delar av kommunens bostadsbestånd. Vi vill att en kommunal bostadsförmedling inrättas.

Vid planering av nya bostadsområden bör man sträva efter att det ska finnas blandade boendeformer för att minska segregation och skapa socialt blandade områden. Sociala och ekologiska värden ska komma i första rummet vid utformning av det fysiska rummet i kommunen. Barn- och jämställdhetsperspektivet ska vara vägledande vid all stadsplanering. Mer byggande i trä bör uppmuntras och lokala konstnärer bör ges möjlighet att gör boendemiljön mer attraktiv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *