Demokrati

Stärk den kommunala demokratin

Människors delaktighet, inflytande, medbestämmande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Vi vill förstärka och utveckla en deltagande demokrati i bostadsområdena, skolorna och på arbetsplatserna. Vi vill vara en röst för dem som känner maktlöshet i vår kommun. I Nybro kommun ska de som berörs av besluten ha möjlighet till inflytande över politiken även mellan valen och alla, både barn och vuxna, måste känna att de kan påverka de beslut som tas.

För oss är det demokratiska gemensamma ägandet viktigt men skyddet för detta är idag svagt. Privatiseringsivrande politiker kan alltför enkelt sälja ut våra gemensamma egendomar. Vi vill därför att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val

Öppenhet och insyn är en grundsten i en fungerande demokrati, och alla politiska partier behöver ha möjlighet att ha insyn i de beslut som tas i kommunen. Vi vill därför att man alltid skickar handlingarna inför Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) till alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och i övrigt till de ur allmänhet och media som begär så.

Vi vill även att oppositionsrådsarvodet bör ersättas med ett gruppledararvode som utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, förutom till de partier som innehar posten som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *