Omsorg

Välfärden, såsom vi känt den hittills, har börjat vittra sönder och det är kvinnor som med obetalt arbete får täcka upp där välfärden brister. Vänsterpartiet vill skapa en modern och demokratisk äldreomsorg där personalen har stort inflytande över verksamheten, i samråd med de äldre och deras anhöriga och med stöd av politiker och tjänstemän.

Äldreomsorgen har varit underfinansierad under alltför lång tid. Nu håller det inte längre och vi vill se en ökad bemanning. I första hand vill vi ta bort dagens minskade helgbemanning och istället införa jämn bemanning veckans alla dagar. Inom omsorgen förändras inte behoven bara för att det är helg.

Alla ska ha rätt att leva ett bra liv i gemenskap med andra, med rätten att bo hemma så länge man önskar. Ingen ska tvingas bo hemma mot sin vilja för att man inte är tillräckligt sjuk. Alla ska ha möjlighet att själva välja var de vill bo och garanteras en bra omsorg, oavsett hur tjock plånbok man har. Verksamheten ska drivas och utvecklas utifrån människors behov och villkor, inte utifrån vinstintressen.

För Vänsterpartiet är individens valfrihet och möjlighet att styra över sin egen vardag en grundläggande rättighet. Detta förändras inte bara för att man blir äldre och får hjälp av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, snarare tvärtom. Eftersom de äldre inte bara är hjälptagare utan som medborgare även ägare så ska de givetvis också ha rätt att styra över verksamheten. Vi vill därför införa verklig valfrihet för de äldre så att de får makt att styra över sin vardag.

Anhöriga gör ett stort och tungt jobb utan ekonomisk hjälp. En långtidsplanering av långtidsplats och hemtjänst där anhöriga har stort inflytande är därför nödvändig. Anhöriga måste få möjlighet till vila. Dagverksamheten för de dementa måste också utökas så att de anhöriga avlastas så mycket som det behövs.

Kommunen har skyldighet att tillgodose de äldres vardagsbehov av utevistelse och kost. Vi vill därför ha fast anställd personal som ledsagare för äldre som inte får komma ut, samt personal som ser till att de äldre äter en bra kost. De frivilliginsatser som fyller en viktig funktion inom omsorgen bör uppmärksammas mer. Vi arbetar för ett fortsatt utbyggt samarbete mellan landsting och kommun.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *