Företagande

Slå vakt om det lokala företagandet

En välfärd av hög kvalitet och en god service är en viktig förutsättning för det privata näringslivets möjligheter och utveckling. Även som en stor upphandlare och arbetsgivare har kommunen stort inflytande för det lokala företagandet.

Kommunen måste på sikt aktivt vidareutveckla strategier för att stödja och stimulera utvecklingen av nya hållbara småföretag. Det behövs också ett samlat grepp och ansvar för att utveckla stadskärnan. Ett utskott under fullmäktige med gemensam budget och genomförandekraft skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna”.

Genom att exempelvis ställa krav på kollektivavtal och införa modellen ”Vita jobb”, som är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling, så förbättras konkurrenskraften hos lokala företag med schyssta villkor och marknaden för oseriösa företag minskar.

Vi menar att det småskaliga företagandet är viktigt och måste stärkas. Stora utvecklingsmöjligheter finns även utanför tätorten. Samverkan är ofta en nyckel till utveckling, inte minst för mindre företag. Vi vill att kommunen fortsätter arbetet med att skapa kontaktytor och arbetar för att främja gemensamma lösningar. Kommunen har en nyckelroll i att utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet och näringslivet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *