Integration

Ta tillvara på alla invånare

Vänsterpartiet arbetar för en generös och human flyktingpolitik. Hur vi tar emot våra nya invånare vid ankomst är av största vikt både ekonomiskt och socialt. En lyckad integrering tjänar alla på. Språket och social gemenskap är den viktigaste vägen in i det svenska samhället.

Vi vill därför att det skapas mötesplatser för nyanlända asylsökande där det erbjuds svenskträning, dataträning, information om lokalsamhället och samhällsinformation samt annat som kan behövas. Men inte minst en trygg punkt dit man har kommit för att prata om sin situation.

Det är också viktigt att kommunen använder invandrarföreningarna som en resurs och gör dessa delaktiga i förslag och beslut som berör invandrare och flyktingar i kommunen. Barn med invandrarbakgrund har lättare att lära sig svenska om de samtidigt får utveckla sitt modersmål. Alla barn ska därför ha rätt till modersmålsundervisning redan i förskolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *