Jämställdhet

Mer feminism i kommunpolitiken

Vänsterpartiet är kommunens feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga.

Vi tycker att vår kommun ska gå i täten för ökad jämställdhet. Vi vill ha regelbundna utbildningsdagar om jämställdhet för politiker, anställda m.fl.. Vi vill att ett jämställdhetsutskott under fullmäktige följer upp arbetet, synliggör ojämställdhet och kommer med förslag för ökad jämställdhet.

Ett tydligt exempel på hur kvinnor blir diskriminerade och osynliggjorda är när gator, platser osv. namnges. Ofta blir det tydligt att män och manliga yrken då utgör normen. Vi vill att man ska ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya gator och på så sätt synliggöra kvinnors insatser i historien.

Samhället är på många sätt uppbyggt och har ett arbetssätt som innebär att kvinnor får en underordnad roll. Den kommunala verksamheten är inget undantag. De flesta högre befattningar i kommunen innehas av män och så har det sätt ut under lång tid. Samtidigt utförs låglönejobben inom t.ex. barn- och äldreomsorg i huvudsak av kvinnor. Det går inte att låta det som sker bero och hoppas att något löser sig av sig självt om man ska komma någon vart med jämställdhetsarbetet.

Vi vill därför att kommunstyrelsen gör upp en plan för att få en bättre könsbalans bland de bäst betalda tjänstemännen i kommunen. I den planen bör finnas ett tydligt, tidsatt mål. Det måste också göras en ekonomisk satsning som gynnar kvinnorna med de lägsta lönerna – och som syns i deras lönekuvert.

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Vi vill fördubbla stödet till Kvinnojouren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *