Kultur

Kulturell mångfald och en rik fritid

Kulturen är själva livsnerven i samhället, såväl andligt som intellektuellt. Det skapar möten mellan människor och spränger gränser. Det är viktigt att kommunen ger invånarna möjlighet att uppleva, förstå och ge uttryck för den egna kultur- och fritidsverksamheten. Kulturell utveckling skapar arbete och är mycket viktig för turismen.

För Vänsterpartiet är det väsentligt att kultur och fritid är tillgängligt för alla, oavsett inkomst. En permanent scen på torget där ungdomar regelbundet gavs möjlighet att spela och uppträda skulle liva upp torget och dra folk till centrumhandeln. Vi vill också ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet oberoende av föräldrarnas inkomst. På sikt bör kulturskolan var helt avgiftsfri.

Folkrörelserna är en viktig del av vårt arv och har en betydelsefull demokratisk och folkbildande funktion. Vi vill att bidragen till föreningar och studieförbund utökas, men också att de riktas för att främja ungdomar, integration och jämställdhet. För att öka jämställdheten inom idrotten är det viktigt att prioritera flickors idrottsutövande när det gäller träningstider.

Nya mötesplatser för alla invånare i kommunen är också av stor betydelse för människors möjlighet att påverka demokratiska processer liksom att driva och ta ansvar för aktiviteter. Arbetet som bedrivs i Frysdisken och Gula Grillen är viktigt och bör understödjas aktivt av kommunen. Mejeriet bör utvecklas från fritidsgård till ungdomsgård för och av ungdomar med vuxna föredömen. Mindre orter ska ha tillgång till ungdomsgård om behov och intresse finns.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *