Landsbygden

Hela kommunen ska leva

Vänsterpartiet vill att hela Nybro kommun utvecklas och kommunens alla styrkor och möjligheter tas tillvara. Här finns natur- och kulturmiljöer men också levande lokalsamhällen. Genom att utnyttja de olika möjligheter som finns kan en mångfald av attraktiva livs- och boendemöjligheter åstadkommas i olika delar av kommunen.

Utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna är hög grad beroende av ett bra lokalt engagemang men ett engagemang från kommunen är också nödvändigt. Vi vill att ett utskott under fullmäktige ges i uppdrag att samordna och utveckla arbetet inom kommunen tillsammans med lokala initiativ där sådana finns. Där sådana initiativ inte finns bör det vara ett mål att sådana kommer till stånd.

Förutsättningen för en orts eller ett områdes utveckling är ofta en bra kommunal service. För Vänsterpartiet är det därför viktigt att det finns en välfärd att lita. Förskolor, skolor, omsorg och annan viktig verksamhet ska finnas väl spridda och där behoven finns, så att alla områden blir attraktiva också för barnfamiljer.

Små skolor kostar mer per elev i ett kort perspektiv, och måste få göra det. Att behålla kommunens små skolor handlar om att bedriva en aktiv glesbygdspolitik och är ett medel för att uppnå visionen om 25 000 invånare 2030. Vi i Vänsterpartiet vill därför att det skapas ett resursfördelningssystem där landsbygdsskolorna kompenseras med centrala medel.

Kommunen behöver arbeta för att möjliggöra företagsetableringar även i glesbygden. Kommunen måste också eftersträva att göra lokala upphandlingar. Lagen tillåter inte att lokala företag gynnas, men med genomtänkta krav på lokal service, material osv. kan det ändå vara möjligt att stärka det lokala företagandet och det lokala serviceutbudet till allmänheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *