Miljö

En kommun som tar sitt miljöansvar

Vänsterpartiet vill att vår kommun ska vara en föregångare i miljöfrågor, därför måste miljöaspekten vägas in i alla kommunala beslut. För att minska kommunens negativa klimatpåverkan måste vi ta vårt ansvar och bli mycket bättre på att anpassa vår produktion och konsumtion till vad som är långsiktigt hållbart.

Vi i Vänsterpartiet vill att vi även i Nybro kommun stimulerar återanvändning och återvinning genom att öppna ett kommunalt återbruk för att ta tillvara på kasserat/utbytt kommunalt kontorsmaterial mm. Detta kan lämpligen kompletteras med register över vad som finns tillgängligt inom kommunens verksamheter.

Det ger en möjlighet för kommunen att bli bättre på att hushålla med sina inventarier och därmed ekonomiska resurser och minska sin miljöpåverkan. Istället för att slentrianmässigt köpa nytt så kunde man se efter om det finns lämpliga saker på något annat håll. Det vinner både miljön och kommunens kassa på.

Kommunen ansvarar för maten på förskolor, skolor, äldreboenden m.m. och har stora möjligheter att påverka miljön genom sina köpvanor. Vi vet exempelvis att den stora köttkonsumtionen står bakom en rad svåra miljöproblem. Vi vill att kommunen arbetar aktivt för att öka andelen vegetarisk kost i sina verksamheter. Detta kan exempelvis ske genom en vegetarisk dag. Maten bör också lagas i varje verksamhet för att slippa transporter och uppvärmning.

Våra upphandlingar är ett viktigt verktyg i miljöarbetet. Vi vill ställa om till en modern upphandling och sätta som mål att år 2020 ska minst 50 % av alla upphandlade produkter i kommunen vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att kommunen arbetar med att utveckla egna alternativa energikällor, såsom vindkraft och solenergi. I kommunens och bolagens fastigheter vill vi att man jobbar med energianpassning och använder solpaneler som komplement till fjärrvärmen.

Fler av resorna från och inom kommunen bör ske med kollektivtrafik, med cykel eller till fots. Det är viktigt att Nybro kommun arbetar för att det ska bli en pendelhållplats i Fredrikslund. Vill också att kommunen antar en övergripande vision och en tydlig strategi för ett ökat cykelpendlande i kommunen. Genom att lägga upp en samåkningssida på kommunens hemsida vill vi uppmuntra till mer samåkning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *