Vänsterpartiet är inte till salu!

Politik för en jämlik och rättvis kommun

Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi står för ett samhälle man kan lita på. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det genomsyrar all vår politik och varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik för rättvisa, jämställdhet och ansvar för vår miljö.

Politik handlar om några mycket grundläggande val. Vill vi ha ett samhälle där drivkraften är vinstmaximering och girighet och där var och en får klara sig på egen hand? Eller vill vi bygga ett samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter, där vi minskar avståndet mellan människor, ett samhälle där, som det står i grundlagen, ‘demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden’?

Vi tror att en kommun som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än en kommun där marknaden och girigheten tillåts styra. Vi strävar efter ett samhälle där alla har lika möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bestämma över sitt eget liv. Ett jämlikt och rättvist samhälle med förutsättningar för mångfald och individuell frihet.

Nybro kommun har alla förutsättningar att bygga en framtid av gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men den framtiden kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet är inte till salu

Det finns idag endast ett parti i Nybro kommunfullmäktige som inte har något problem med att skilja höger från vänster – Vänsterpartiet. Vi går till val som ett självständigt parti men vi har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och styre i Nybro kommun.

Tron på att politik kan göra skillnad är en första nödvändig förutsättning för att kunna förändra samhället. Vårt alternativ är ett samhälle med gemensamma lösningar, omtanke och framsynt demokratisk styrning. Vi tror inte på att lämna över till marknaden att lösa kommunens problem, utan är beredda att själva ta ansvar för de utmaningar som vår kommun står inför.

Nybro kommun behöver en majoritet som sätter kampen för en god välfärd främst och upphör med utförsäljningspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. Det blir en helt annan politik med oss än om socialdemokrater och miljöpartister fortsätter att regera med borgerliga partier.

En majoritet där borgerliga partier fortfarande ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik. Det gör att det bara finns ett val för alla dem som vill ha en majoritet fri från borgerliga partier. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för en rödgrön majoritet utan borgerliga partier.

Vänsterpartiet vill regera. Vi behövs för att lösa de stora utmaningar som Nybro kommun står inför. Vi är beredda att ta fullt majoritetsansvar, precis som vi gjort tidigare. Men vi regerar inte till vilket pris som helst, vi är inte intresserade av makten för maktens egen skull. Vänsterpartiet är inte till salu!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *