Skola

Kunskap är en förutsättning för fria individer

Utbildning är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet. Därför är det viktigt att vi slår vakt om en offentligt finansierad och demokratiskt styrd skola. Inga skattepengar ska gå till att tillfredsställa privata vinstintressen.

Inga avgifter ska accepteras och skolan ska vara fri från marknadsanpassning, sponsring och reklam för varor och tjänster, men öppen för samhällsinformation. Skolan ska vara ett utbildningscentrum i sitt område. Barn/ungdomar, föräldrar och allmänhet ska känna att skolan är deras – en resurs som kan användas även på kvällar för studiecirklar, föreningsträffar, hobby m.m..

Bra bredband och tillgång till internet i undervisningen är ett måste, inte minst för landsbygdens skolor. Genom digitalisering och utbildning på distans kan man samordna resurserna på små skolor. Lika viktigt som att ny teknik finns tillgänglig är att lärarna vet hur de ska använda den i pedagogiskt syfte. Vi vill därför satsa på vidareutbildning av lärare inom exempelvis informations och kommunikationsstrategi.

Varje elev ska vid behov ha tillgång till elevhälsopersonal; skolsköterska, läkare, kurator, psykolog. Insatserna från elevhälsan ska vara tidiga, förebyggande och omfatta hela skolsystemet, även förskolan. Målet med elevhälsan är att bistå elever, föräldrar och den pedagogiska verksamheten med sin specialistkompetens och undanröja de hinder som finns för att eleven ska kunna uppnå kunskapsmålen. Handledning och konsultation till lärare, relationsarbete på grupp- och klassnivå samt individuellt stöd är några av de metoder som behövs.

Som ung är det inte lätt att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har i arbetslivet, därför vill vi att alla sistaårseleverna i grund- och gymnasieskolor ska få en endagsutbildning i arbetsrätt. Därigenom ökar möjligheten att ungdomarna ser sina första jobb som en positiv erfarenhet i stället för att börja sitt arbetsliv med att känna sig lurade och utnyttjade.

Det är kommunens skyldighet att arbeta för en trygg skola för våra barn och unga. Ett aktivt antimobbningsarbete utifrån en nolltolerans är en självklarhet. Lika självklart är det att skolan inte släpper in några nazistiska och odemokratiska partier eller organisationer. Våra skolor ska aldrig bli ett forum för agitation mot exempelvis judar, romer och homosexuella.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *