Vänsterpartiet Nybro

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar!

Stoppa mäns våld mot kvinnor – Ja till en samtyckeslag! Det är Vänsterpartiets paroll idag på Internationella kvinnodagen. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor. En våldtäkt är en våldtäkt! Vi vill ändra lagstiftningen om våldtäkt så att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort. För att göra upp med den förlegade synen på kvinnors rätt till sina kroppar behövs lagar som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande och samtycke.

Mäns våld är den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i samhället. De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska ha använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Men verkligheten ser annorlunda ut. En person som utsätts för övergrepp kan reagera genom att stänga av känslorna och bli helt passiv. Då är det svårt att bevisa att gärningsmannen använt våld. Dagligen kan vi läsa om fall där det inte heller verkar ha räckt att kvinnan gjort motstånd mot gärningsmannen. En del domstolar menar att gärningsmannen inte förstått att kvinnan inte ville ha sex för att hon inte varit tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret på det sätt som görs i dag.

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Samtycke är en absolut nödvändig signal att sända ut från samhällets sida. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en kvinnas kropp förrän hon visat eller sagt att det är okej. Det är offrets uteblivna samtycke som ska vara avgörande för om gärningsmannen begått en våldtäkt. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar!

Kaj Raving (V)

Riksdagskandidat

Vart tog barnperspektivet vägen, Börje Slättman (S)?

– Var tog barnperspektivet vägen när du tyckte att renoveringen av Victoriahallen var viktigare än att renovera Transtorpskolan? Jag, och säkerligen föräldrarna till barnen som drabbas, vill gärna ha svar på den frågan.

Detta säger Kaj Raving (V), med anledning av att Lärande o Kulturnämndens ordförande Börje Slättman (S) gett sig in i diskussionen om att renoveringen av Victoriahallen prioriterades över renoveringen av Transtorpskolan.

Det var strax innan årsskiftet som Kaj Raving menade att invigningen av den nyrenoverade Victoriahallen fick en bitter eftersmak. Detta eftersom renoveringen skedde på bekostnad av att Transtorpskolan, som istället ska rivas. Detta fick Börje Slättman att i en insändare under måndagen hävda att en sådan motsättning inte funnits, att Victoriahallen aldrig ställts mot Transtorpskolan.

– Jag förstår att det kan vara obehagligt att erkänna, men Börje Slättman (S) var själv en av dem som tog beslutet om att renoveringen av Victoriahallen var viktigare än att renovera Transtorpskolan.

Kommunfullmäktiges protokoll §270 från 111128 visar nämligen att Börje Slättman har fel. Där finns Vänsterpartiets yrkande på avslag för de satsningar på Victoriahallen som inte gällde arbetsmiljö, tillsammans med yrkandet på att Transtorpskolan skulle renoveras, vilket Kaj Raving också argumenterade för under fullmäktigemötet. Kommunfullmäktige valde dock att avslå yrkandena,

– Alla politiker säger sig värna barnens bästa, men när det kom till skarpt läge så vägde barnperspektivet lätt. Det var enbart vänsterpartiet som argumenterade för att barnen och Transtorpskolan skulle prioriteras först.

– Börje menar också att jag försöker ge sken av att barnen från Transtorpskolan kommer att ställas på bar backe med anledning av rivningen av skolan. Det har jag såklart aldrig hävdat, däremot har jag sagt att det innebär försämringar för alla de elever som drabbas direkt och indirekt.

– Jag har inte heller någon gång hört någon politiker säga något annat. Inte heller Börje. Hittills. Nekar han nu till att rivningen av Transtorpskolan innebär försämringar för barnen? Jag hoppas verkligen inte det, avslutar Kaj Raving.

För ytterligare information kontakta
Kaj Raving, 0709 829 668

Kommunledningen respekterar inte demokratin

Den nya majoriteten moderater och socialdemokrater styr Nybro Kommun. Det har blivit maktfullkomlighet och stora brister i den kommunala demokratin.

I kommunstyrelsen 27/1 tog moderater o sossar tillbaka det direktiv som dom tänkt ta i fullmäktige. Dom sparkade också sin ordförande Bertil Johnsson.

I ägardirektivet säger man bl. a att i kommunens utvecklingsarbete krävs att kommunens ägarskap blir mer aktivt för styrning och ledning i Nybro Bostads AB. Förra året inbjöd NBAB kommunledningen till ett möte för att diskutera de nya ägardirektiven. Kommunledningen antog inte denna inbjudan. Kommunalråden har tydligen ingen tillit och förtroende för en styrelse som ansvarar för ett bolag som är välskött med ordning o reda i sin ekonomi och förvaltning. Ingen kritik mot NBAB:s styrelse har förekommit. Tidigare har det förts en dialog med styrelsen vilket är normalt om demokratin ska fungera. Vi frågar oss. Hur kan diktat och centralstyrning gynna kommunens utveckling? Nu ska makten centraliseras till kommunalråd och några tjänstemän i Balder. I kommunen behöver förtroendevalda och medborgarna föra en dialog för kommuninvånarnas bäst. Kommunledningen behöver också diskutera, lyssna och föra en dialog med ansvariga chefer och personal, inte komma med diktat utan att lyssna. Att inte ta tillvara dessa kunskaper har visat sig vara dåligt för kommunens ekonomi. Vi uppmanar kommunalråden och ansvariga tjänstemän i Balder: Ta tillvara de kunskaper som finns i NBAB:s styrelse hos chefer o personal.

Vidare säger man att styrelsearbetet ska effektiviseras och samtidigt behöver bolagets interna styrning o ledning förstärkas och förbättras. Det är också en misstroendeföklaring. Ingen dialog har förts. Inte heller här talar man om hur detta ska ske.

Ingen straffskatt för bostadsbolagets hyresgäster

I förslaget till direktiv föreslås fullmäktige fastställa ägardirektiv för NBAB angående upphandling av exploatör för byggande av bostäder och affärslokaler på skomakaren 2 o 14. Förslaget innehåller inte några ekonomiska kalkyler för detta byggande. Det minsta man kan begära är att det för kommunfullmäktige ges en redovisning hur det ska finansieras och vilket ansvar NBAB har. Är det så att en privat exploatör för byggande av husen skall bygga för att sedan få en garanti att hyresförlusterna i förvaltning av NBAB ska tas av hyresgästerna i NBAB? Det blir då en extra skatt för hyresgästerna. Skall det byggas i centrala Nybro för att förbättra stadskärnan så ska givetvis eventuella förluster betalas av alla skattebetalare. Då lagen för kommunala bostadsbolag är ändrad, kan inte de nya höga bostadskostnaderna omfördelas inom bolaget. De höga kostnaderna för bostadsbyggande idag innebär att alla lägenheter inte kan hyras ut. Det visar NBAB:s senaste nybyggnationer. Vi kräver rättvisa i boendet i Nybro Kommun.

Sälj inte ut kommuninvånarnas gemensamma egendom!

Vänsterpartiet i Nybro vill utveckla det kommunala Bostadsbolaget, inte som moderaterna och socialdemokraterna sälja ut och privatisera lägenheter till någon riskkapitalist.

Angående ägardirektiv till Nybro Bostads AB(NBAB) om upprättande av fastighetsförteckning. Vänsterpartiet anser att direktivet undergräver NBAB:s ekonomi och förutsättningar att utveckla bolaget. Förteckningen ska innehålla minst 300 lägenheter som kan säljas. Vår uppfattning är att kommuninvånarnas gemensamma egendom, i det här fallet välskötta hyreshus inte ska säljas ut. Utifrån den utredning som SABO gjort åt NBAB anser vi att det inte är förenligt med bolagets bästa att sälja fastigheterna. Förslaget till beslut är bristfälligt, det finns inget underlag för de ekonomiska konsekvenserna för NBAB. Fullmäktige har beslutat att utveckla Deltagande Demokrati. Nu har inte ens NBAB:s styrelse kunnat föra en dialog med kommunledningen.

På Bostadsbolagets styrelsemöte redovisades att vid en försäljning av 300 till 350 lägenheter kommer reavinsten att bli c:a 12 miljoner, från reavinsten avgår mäklararvode och 22 procents skatt. Kvar blir cirka 8 miljoner. För denna vinst kan sext till sju nya lägenheter byggas. En mycket dålig affär för kommunen och hyresgästerna. Vi tror nu att direktivet inte är till för att förbättra kommunens ekonomi, utan försäljningen sker av ideologiska skäl. Den misslyckade nyliberala politiken med utförsäljningar vill vi inte ska införas i vår kommun.

Vänsterpartiet satsar på äldreomsorgen

Som enda parti i Nybro har Vänsterpartiet presenterat ett alternativ till majoritetens budget. Det är en budget där den ekonomiska tyngdpunkten ligger på äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har varit underfinansierad under lång tid. Nu håller det inte längre och vi lägger därför in 10 miljoner för ökad bemanning. De 10 miljonerna ska i första hand gå till att ta bort dagens minskade helgbemanning inom omsorgen och istället införa jämn bemanning veckans alla dagar.

Inom omsorgen förändras inte behoven bara för att det är helg, ändå är omsorgen organiserad som om det räckte med förvaring på helgen. Vårt förslag skulle göra det möjligt att äntligen göra verklighet av den ”guldkant på tillvaron” som det har talats så vackert om i vår kommun.

Satsningen skulle även innebära att man kunde minska på de delade turerna och erbjuda fler heltid. Det är en viktig jämställdhetsfråga, likaså är tillgången på arbetskläder. Därför lägger vi en miljon kronor på att införa fria arbetskläder för all kommunal personal som behöver det.

Finansieringen av våra förslag sker dels genom att de politiska arvodena sänks. Dels genom att skatten höjs med 35 öre, vilket motsvarar c:a 60 kr för en medelinkomsttagare.

Pia Eriksson (V), ledamot i omsorgsnämnden

Paz Pizarro (V), ersättare i omsorgsnämnden

Vänsterpartiet tar strid när Socialdemokraterna sviker hyresgästerna

Vänsterpartiet anser att den politiska majoritetens krav på att tvinga NBAB att sälja runt 300 av sina lägenheter är felaktigt och kortsiktigt. Beslutet motiveras med att framtida lån skulle fås till sämre villkor. Fast förslagen handlar inte om bättre ekonomi för kommunen. Kommunen blir naturligtvis inte rikare för att man säljer tillgångar som skapar intäkter.

* Att sälja lägenheter från ett välskött bolag som har en god ekonomi och har levererat in många miljoner till kommunkassan, förmodligen till en riskkapitalist. Det är så dumt så man häpnar! säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Pia är besviken och förvånad över denna ideologiska kullerbytta från Socialdemokraterna. Men när socialdemokraterna sviker hyresgästerna så kommer Vänsterpartiet ta strid för att stoppa privatiseringen.

* Socialdemokraterna går uppenbarligen i Moderaternas ledband. Men för oss kan aldrig någon riskkapitalists plånbok komma före hyresgästernas rätt till en bra bostad i ett välskött bolag.

NBAB har inte bara inneburit en stadig inkomst till kommunkassan. Man har också utvecklat verksamheter för kommuninvånarna, ex. Gula Grillen Teater för barnen, musik, Tomtesmyg och Smaka på världen, aktivitetshuset i Kungshall för att nämna några verksamheter.

Trots det föreslår man nya ägardirektiv som i praktiken innebär ett misstroendevotum för hela NBAB:s styrelse. Dessutom gör man sitt bäst för att undvika en bra demokratisk process genom att skynda igenom beslutet i Kommunstyrelse och fullmäktige samma dag.

* Man har ingen dialog med styrelsen eller med kommuninvånarna utan diktaten kommer uppifrån. Dessutom skyndar man på det hela för att slippa protester. Det är svårt att se att det handlar om något annat än maktfullkomlighet, avslutar Pia Eriksson.

 

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson, 070 676 23 38

Nu startar den feministiska vågen!

Det behövs en ny feministisk våg. Medan nästan alla säger sig vara för jämställdhet så händer det fortfarande alldeles för lite.

Behovet av feministisk förändring krävs för att ta tillvara det livsviktiga arbete som kvinnor gör i välfärden. Det krävs feministisk förändring eftersom allt fler unga tjejer skär sig, killarnas betyg rasar och tjejer mår allt sämre i skolan. Feminism handlar om liv. Om mitt liv, om ditt, mormors och om våra barns liv.

Vi säger att nu är det dags att gå från ord till handling, det behövs en ny feministisk våg som sköljer in och förändrar på alla livets områden. Nu startar vi den nya feministiska vågen, en feminism från vänster, som sköljer bort orättvisorna – och ger plats att bygga ett medmänskligt samhälle där både kvinnor och män kan ta sin rättmätiga plats i politiken, skolan, i arbetslivet och hemma.

Nu startar den nya feministiska vågen – kom med du också!

Några av våra krav: 

  • Mer personal inom vård, skola och omsorg
  • Arbeta med genus och jämställdhet i skolan och förskolan
  • Höj kvinnors löner och skapa bättre arbetsvillkor
  • Individualisera föräldraförsäkringen
  • Mer resurser till kvinnojourerna
  • Särskilda akutmottagningar för våldtagna kvinnor

Håll utkik efter vår kampanjsida 
www.nyavagen.nu 

Fördubbla stödet till kvinnojouren!

Idag, måndag 25 november, är det FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Med anledning av det presenterar Vänsterpartiet en livsviktig post i sitt budgetförslag – att fördubbla dagens stöd till kvinnojouren från dagens 60 000 kr till 120 000 kr.

– Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Detta är en satsning som bokstavligen kan rädda liv, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. För oss är det därför ett självklart krav att stödet till kvinnojourerna måste öka, säger Kaj Raving (V).

Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad som annars erbjuds så existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

– Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbt-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet, säger Anders Svensson (V).

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson 0706 762 338

Kaj Raving 0709 829 668

Anders Svensson 0730 266 411

Interpellation om att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Markus Lund 

Enligt en sammanställning av juristerna och forskarna Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun har Sverige tillsammans med Storbritannien blivit det land som brytt sig minst om sociala och miljömässiga villkor vid upphandlingar och inte ens ställt de krav man haft tillåtelse att ställa. Det vill säga, svenska kommuner och landsting har gått mycket längre än vad de behövt göra när det gäller att undvika krav på bra villkor.

Vänsterpartiet tycker att det är självklart att kommunen ska verka för trygga, bra jobb med värdiga villkor. Nybro kommun var också tidigare ett undantag, när Vänsterpartiet fick gehör för bland annat vårt gamla krav på kollektivavtal vid upphandling. Det sista året har dock utvecklingen gått åt motsatt håll och samtliga partier utom Vänsterpartiet har visat ett hårdnackat motstånd mot alla förslag om att ställa krav som skyddar arbetarnas sociala villkor och hindrar att oseriösa företag konkurrerar genom dumpning av löner och andra anställningsvillkor.

Som ursäkt för att slippa ställa krav har man skyllt på EU, även om det inte funnits grund för det. EU har nu tydliggjort reglerna för offentlig upphandling och gett kollektivavtalen större utrymme. I fortsättningen måste de instanser som sköter upphandlingar, för Sveriges del främst kommuner och landsting ställa hårdare krav på sociala hänsyn. Och framför allt: Kollektivavtalen ges en helt ny ställning.

I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …

”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med. Tidigare har det hävdats att kollektivavtal endast kan åberopas i den mån de upphöjts till lag, vilket är kutym i många EU-länder. Nu har den skrivningen tagits bort. Nu finns det alltså inte ens ytligt sett något att skylla på utan avtalade kollektivavtal räcker.

Vi vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:

* kommer kommunen upphandlingspolicy att skyndsamt revideras så att de tvingande reglerna från EU med krav på kollektivavtal vid upphandling följs?

 

För Vänsterpartiet Nybro

 

Pia Eriksson Kaj Raving Anders Svensson