Vänsterpartiet Nybro

Rädda Klimpen!

Vänsterpartiets ledning har beslutat att miljö ska vara ett av fyra
prioriterade områden.

Som ett led i det har vänsterpartiet startat ett upprop för att rädda Klimatinvesteringsprogrammet Klimpen som
regeringen planerar att skrota efter 2008 och som v varit drivande i att sätta igång.

För mer info gå in på länken och läs.

http://www.namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=461&fnvisa=namn.

Ta ert ansvar!

Allt står inte i tidningarna, därför kommer jag att skriva en rapport efter varje kommunfullmäktigemöte, för att ge min syn på vad som händer och vem som säger vad.

 Alla har vetat hur länge som helst att ekonomin i nämnderna är snålt tilltagna och att det är svårt att leva upp till lagstadgad verksamhet.
Omsorgsnämnden har t.ex. bett KS om hjälp med sitt underskott på ca 10 miljoner. De vågar inte längre att ta beslut själva och spara på mer personal.
Barn-och Utbildningsnämnden kan inte heller hålla sin budget. Där är det ökad efterfrågan på barnomsorg och ersättningar för våra gymnasieelever på andra gymnasieskolor som bl.a. kostar. BUT har valt att avvakta lite, till efter detta möte, trots att det finns behov av ca 9 miljoner.

Ändå togs nu beslut att varje nämnd får sköta sig själv.
Vänsterpartiet var som vanligt ensamma om att tycka tvärtom.
Vi tycker att KF ska ta sitt ansvar när pengarna inte räcker i nämnderna och konsekvenserna går ut över barn, elever, äldre och personal.
Evy Annér var väldigt tydlig nu när valet var över och höll med om att det funnits för lite pengar från början i äldreomsorgen. ”Ska vi ta bort 40-50 personal eller lagstadgad verksamhet” undrade hon,
Sivert Hugosson höll med mej om att besparingarna i Individ- och Familjenämnden har kostat pengar istället för att det har blivit besparingar. ”Vi har inte råd med besparingar, det är ej besparande” sade han.
Karin Helmersson tyckte synd om enhetscheferna och höll med mej om att de mår dåligt för att underställd personal mår dåligt
Markus Lund tyckte att äldreomsorgen är en högst prioriterad fråga. ”En ny majoritet i KF kommer att ta upp skattehöjning i höst”
Intressant synpunkt, med tanke på att valet var för en vecka sedan och att det då inte sades ett ord om skattehöjning. ”Om något påverkar oss negativt då är jag beredd att pröva skattefrågan” berättade Markus nu, efter valet.
Hur rätt har vi i Vänsterpartiet inte haft hela tiden. Nu efter valet håller alla som vanligt med oss.
Jag frågade ordförande och vice ordförande i Omsorgsnämnden hur de hade tänkt sig att hålla budgeten, men fick som vanligt inget svar.
De som höll med oss i Vänsterpartiet röstade ändå för ett beslut om att varje nämnd ska hålla sin budget, hur lägger sig inte Kommunfullmäktige i. Vi ledamöter har ju genom de s.k. skallkraven överlämnat ansvaret för hur verksamheten sköts och hur ekonomin sköts till nämndernas ledamöter och förvaltningschefer. I slutändan är det personalen som får ta konsekvenserna av besparingarna. Jag tycker det är fegt. Personalen får inte vara med i besluten, förrän de är klara och då har det nästan alltid handlat om deras arbetsmiljö, nedragning av personal, ändrat arbetssätt, m.m.
SPI som hela tiden har röstat med borgarna och en stram ekonomisk budget för alla nämnderna tror att det bara är att säga att si och så många miljoner ska tillföras omsorgen, så ligger man bra till hos väljarna. Det går inte, som de föreslog, att ta pengar från någon annan nämnd eftersom alla nämnder i stort sett ligger back. Ingen finansiering från SPI alltså. Det är vi visserligen vana vid, det har alltid bara varit Vänsterpartiet som varit tvungna att redovisa för var vi ska ta pengarna.
Det är bara vi som vågat prata om en skattehöjning. Kd och S har bara viskat om det.

Vi yrkade naturligtvis avslag på de att-satser som sa att nämnderna ska hålla sin budget och anpassa sin verksamhet efter ekonomin. Alla de andra partierna röstade ja.
Som sagt, hur rätt har vi inte haft under hela mandatperioden.

Mariann Karlsson- kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Tre viktiga frågor

En natonell handlingsplan mot kvinnovåld är en sak som både vänsterpartiet och organisationen Amnesty kämpar för. När rikdagskandidaten Mariann Karlsson träffade Amnestys representant för en intervju diskuterade de också exporten av vapen samt respekt för tortyrförbudet.
Det dyker upp många valenkäter på min mejl nu för tiden.
DHR vill veta vad jag tycker om tillgänglighet, assistans och arbete för funktionshindrade.
Diakonia undrar hur jag ställer mig till skuldavskrivning och bistånd till fattiga länder.
Rädda Barnen är intresserad av vad jag tycker om deras filmer om utsatta barn, som visades på TV och om jag är för Barnahus.
Småföretagarna ställer frågor om regler och skatter.
Alla lovar att följa upp hur vi politiker har svarat och om vi verkligen arbetar för det vi har lovat, om vi kommer in i riksdagen.
Jag tycker det är väldigt bra, att olika organisationer sätter press på oss politiker både innan valet och efter.
Härom veckan träffade jag Kristina, en representant för Amnesty. Hon ville intervjua mig och lyfta fram tre viktiga frågor inför valet: Våld mot kvinnor- ett människorättsproblem, vapenexport till länder som kränker de mänskliga rättigheterna och respekt för tortyrförbudet.
Det var glädjande att höra att de prioriterar dessa frågor just nu. Två av dessa frågor har vi som punkter i vårt valmanifest.
-Vi vill precis som Amnesty att riksdagen ska anta en nationell handlingsplan mot kvinnovåld , att våldsutsatta kvinnor får skydd och stöd var de än bor och att kvinnor som flytt könsrelaterad förföljelse ska få asyl i Sverige.
-Vi vill precis som Amnesty att Sverige ska sluta exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna.
-Vi har dessutom protesterat mot och kritiserat avvisningen av de två asylsökande egyptierna, som med amerikansk hjälp återsändes till Egypten där de fängslades och enligt uppgift utsattes för tortyr.
Vi håller med Amnesty att Sverige under inga omständigheter ska använda sig av diplomatiska försäkringar för att kunna återsända personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr. Det var som Kristina uttryckte det: ”Diplomatiska försäkringar är ungefär som – OK, vi vet att ni använder er av tortyr i Egypten, men det vore bra om ni lät bli att tortera just de här två.”
Sverige tolererar ju faktiskt att landet använder sig av tortyr. Bara den vetskapen borde göra att Sverige beviljar dessa människor asyl.

Mariann Karlsson, riksdagskandidat vänsterpartiet Kalmar län

Närmare en härdsmälta kan man inte komma

För 20 år sedan exploderade en reaktor i Tjernobyl och delar av härden slungades ut i luften. Med vindarna spreds sedan radioaktivitet över stora delar av världen. Även Sverige drabbades.
Trots det finns det personer som på allvar tycker att vi ska bygga fler kärnkraftverk.
Efter stängningen av reaktorerna i Simpevarp har det kommit tydliga reaktioner.
Forsmarks förre konstruktionschef Lars-Olov Höglund pratar om ”den farligaste incidenten sedan Harrisburg och Tjernobyl” och ”närmare en härdsmälta kan man inte komma”. Ord som väger mycket tungt, tycker jag.
Så länge vi har kärnkraftsreaktorer får vi leva med risken för en katastrof. Kostnaderna vid ett haveri är så enorma att inget försäkringsbolag tar risken att försäkra kärnkraftsreaktorer.
Slutförvaringen av avfallet är fortfarande inte löst.
Vi måste naturligtvis ta ansvaret för avfallet, men vi måste fortsätta avveckla kärnkraften så snabbt det går för att inte ytterligare belasta miljön och kommande generationer.
Alliansen har som vanligt haft bekymmer med att komma överens om vad de ska tycka.
Fp har, tvärt emot sitt valmanifest som vill se fler kärnkraftverk, gått med på att inga nya kärnkraftverk får tas i drift innan 2010, men kan tänka sig att bryta uran i Sverige trots att de borde vara medvetna om att uranet som importeras gör stora sår i naturen och att vi har utbränt kärnbränsle att ta hand om.
C bryr sig inte längre om sina väljares åsikter. De ger upp kravet på fortsatt avveckling av kärnkraften och bryter samarbetet med v och s, allt för att få makt- om de nu skulle vinna i höst.
De har tillsammans med sina allianskompisar fått ihop en energipolitisk skrift utan konkreta förslag utom när det gäller kärnkraften. Där kan man tänka sig att upphäva avvecklingslagen för kärnkraften, som de själva varit med om att införa.
Så efter en del kompromisser från olika håll har alliansen äntligen kommit överens om att göra – ingenting. Ingen avveckling, ingen utbyggnad.
Jag tycker det är en feg väg att gå, med tanke på alla naturkatastrofer som händer ute i världen orsakade av miljöförstöring.
Miljöpartiet har inte medverkat till att någon reaktor avvecklats, så var står ni i den frågan?
Lennart Daléus har tydligen tagit ställning och gått ur centerpartiet. Det gör han rätt i tycker jag, men vad tycker övriga c-politiker i länet om det? För det borde ju finnas fler som inte känner sig hemma längre i centerns blåa politik.
Ja, tänk vad lite makt kan ställa till med!
Vi har konkreta förslag för en snabbare energiomställning, som är nödvändig för ett hållbart samhälle. Det är hög tid att minska utsläppen. Vi kan inte vänta längre. Klimatförändringarna är redan för stora p.g.a. miljöförstöringen.
Vi måste driva på avvecklingen av kärnkraften. Uran är inte oändlig och det blir hela tiden nytt avfall, som måste slutförvaras i tusentals år, hur länge vet ingen riktigt säkert.
Kärnkraften är varken ren eller säker.
Vi måste dessutom ersätta olja, kol och naturgas med alternativa drivmedel och energikällor.
Solkraft, vindkraft, vågkraft, bioenergi, bättre återvinning, forskning på ny teknik och effektivare användning av elen är våra verktyg för att rädda miljön.
Vi kan inte längre låta marknadskrafterna styra utan det krävs offentliga investeringar. Kostnader som betalar sig i bättre och säkrare miljö och tusentals jobb.
Nu är nästan hälften av alla reaktorer stängda och vi kan inte längre blunda för att det, som hänt i Harrisburg och Tjernobyl även kan hända här. Det vore naturligtvis en katastrof för både oss människor, djur och växter. Hur var det vår älskade Tage Danielsson förklarade ordet sannolikhet nu igen?
Kärnkraft är inte säker!

Mariann Karlsson, riksdagskandidat för vänsterpartiet Kalmar län

Varför är många äldre inte nöjda?

En vecka om året lyfter en del kommuner fram de äldres situation. Det hände även i Nybro.
Under äldreveckan var vi några från Vänsterpartiet som lyssnade på paneldebatten i Jutegården.
Många åhörare kände sig besvikna över att inte alla partier fick komma till tals.
Alla i panelen ( s,c,m) pratade om trygghet och god omsorg och att äldre inte är en belastning utan en resurs. Där hördes många vackra ord, som empati och etik.
Karin Helmersson (c) tyckte att det var ”roligt att vara med och förändra och förbättra”. Hon talade om att det fanns de som var nöjda. Är de andra gnällspikar, eller finns det andra förklaringar till varför så många inte är nöjda?
Panelen ville helst inte prata om långtidssjukskrivningar bland personalen, en stramare biståndsbedömning och ett befarat underskott i år på 8-10 miljoner!
Vi fick höra flera exempel från anhöriga på bemötanden från biståndshandläggare, som saknade både respekt, empati och etik. Det enda svar åhörarna fick av panelen var att ”det var ett misstag, beklagligt och en brist”. Det är minst sagt upprörande!
En åhörare rekommenderade mindre regler och mer sunt förnuft. Vi kan bara hålla med!
”De äldre vill klara sig själva så länge de kan, de vill ha hjälp när de behöver, inte när biståndsbedömaren behöver”, som ordföranden för demensföreningen så tydligt uttryckte det. Hon tyckte man skulle ta bort biståndsbedömningen.
”Omorganisationerna” (= neddragning av personal) har kostat en hel del i försämrad omsorg. Inte den omsorg som ges utan den som uteblir för att personalen inte hinner eller kan, för att de numera är för få.
”Skrytbygget” Almen kom också upp i debatten. En anhörig berättade att han på grund av sin synskada inte kunde knappa in koden (!) för att komma in till sin fru. Det lovade panelen att man skulle titta på.
En åhörare undrade om panelen tog till sig av debatten, eftersom det lät ungefär som förra året. Det undrar vi också! De har haft ett helt år på sig och värre har det blivit.
Karin Helmersson hade mage att ta upp förändringen på Törnvägens demensboende, som hon tyckte blev en bra förbättring. Det man tvingades göra efter att Länsstyrelsen hade lagt sig i, var att öka personalen till samma antal som innan. Är det något att skryta med, att man orsakat otrygghet bland personal och boenden under lång tid.
Några veckor efter äldreveckan kan Omsorgsnämnden tänka sig att ta bort ytterligare personal på ett demensboende, gissa vilket? Detta görs av ekonomiska skäl, trots att personalen talat om att den bemanningen inte ens fungerar på helgerna. Nu ska den permanentas alla veckans dagar. Vi som har jobbat med dementa eller känner någon som har demens vet hur viktigt det är att det finns gott om personal, som ger den trygghet och omsorg som är absolut nödvändig för livskvaliteten.
Vi tror inte på besparingar som kostar pengar. Äldreomsorgen måste prioriteras. Varför ska det alltid sparas på äldre och barn?
Vi tror inte heller på privatiseringar av äldreboenden, som en del i panelen såg som en lösning, där kommunen ändå får vara med och betala utan att ha insyn i verksamheten.
Fler jobb i äldreomsorgen får man inte genom skattesänkningar, som alltid gynnar de som redan har mest. Fler jobb får man genom att använda just skatterna och andra inkomster till de äldre och barnen.
Till slut- det skulle inte skada att lyssna på de äldre, anhöriga och personalen. Då skulle både budgeten och verksamheten se bättre ut, det är vi säkra på.

Allan Carlsson, pensionär
Mariann Karlsson, sjuksköterska
Vänsterpartiet Nybro

Är de äldre en belastning i samhället?

Många äldre har ett långt arbetsliv bakom sig, har solidariskt betalat skatt och hjälpt till att bygga upp vårt samhälle med skolor, sjukvård med mera.
Vänsterpartiet bygger sin ideologi på en människosyn, där alla har lika värde. En humanism och solidaritet mellan människorna, där alla har lika rättigheter men även skyldigheter.
Vänsterpartiet kräver rättvisa och trygghet för pensionärerna.
Vi vill att mer resurser ska ställas till förfogande till äldreomsorgen, som innefattar hemtjänst, särskilt boende och anhörigstöd.
Personalen ska få utbildning, så att man kan möta ökade krav.
Omsorgsnämnden ska föra en personalpolitik, som gör att personalen mår bra och trivs i sitt arbete. Det gynnar människorna, som är i behov av omsorg.
De behöver hjälp med kontroll av medicinering och kost, möjlighet att komma ut och motverka ensamhet och isolering.
Vi måste få mer kvalité i vården och inte bara kortsiktigt tänkande för att hålla budgetar.
Det behövs en total kartläggning av vården, som ska göras av utomstående, exempelvis högskolan i Kalmar eller Växjö.
Alltså inga privata konsulter.
Kartläggningen ska omfatta äldre, pensionärer, personal och anhöriga.
Med hjälp av intervjuer och enkäter ska man bland annat ta reda på:
-om man vill bo hemma, på särskilt boende eller något annat alternativ
-hur hemtjänst, nattpatrull med mera fungerar.
-hur ser personalen på sitt arbete med delade turer m.m.
-om anhöriga får den avlastning de behöver.
-om biståndsbedömningen fungerar.
Vänsterpartiet försvarar och vill utveckla välfärden med grundsynen människors lika värde.

Allan Carlsson
pensionär, Vänsterpartiet Nybro

Stads- och lantturer i Nybro Kommun

Vänsterpartiet i Nybro beslöt under våren år 2006 tillsammans med (s) att det ska vara fria turer i kommunen. Det betyder att alla kan åka fritt inom kommunen.
Det man måste tänka på att är att boka sin tur helst dagen innan eller senast tre timmar innan avfärd.
Inom Vänstern har vi länge drivit frågan om fri kollektivtrafik. Det är vår förhoppning att alla ska utnyttja denna fina förmån.
I en mindre kommun som Nybro så krävs det ett flexibelt system för att verksamheten ska vara rationell.
Vi hoppas att ungdomarna ska upptäcka möjligheten att fritt kunna röra sig inom kommunen. Vi hoppas även att alla som bor utanför tätorten ska få en ökad rörlighet i sina transporter.
Prova Du också!
Åk med vår nya kollektivtrafik.
Flexbuss tel: 548 00
Tänka sig alldeles gratis är det också !

I Sverige idag!

Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna och orättvisorna i Sverige och i världen. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser.
Avkastningen på aktier och fonder var för år 2005 70 miljarder kronor. Avkastningen i Sverige var en av de högsta någonsin.
Samtidigt som de gamla och sjuka, de kvinnor och män som byggt upp våran välfärd som vi åtnjuter idag ej alltid har möjlighet att få komma ut i den friska luften, ej få byta blöjor när så krävs, blir lurade på klockslaget för att de måste sova redan på eftermiddagen. Eller ej få möjlighet till hjälp för en promenad och rörelse.
Många kvinnor och män och framförallt ungdomar står utanför arbetsmarknaden. Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslösheten och nedskärningarna i välfärden har urholkat systemet. Samtidigt som de arbetande med medel- och höga inkomster ökar sin standard år för år.
För vilka grupper är vårt land till för ?
Varför får inte alla komma med på båten ?

Anders Svensson
Vänsterpartiet i Nybro

Allas rätt till arbete!

Alla människor oavsett kön, klass, sexuell läggning eller från vilket land man kommer ska ha en självklar rätt till arbete. Full sysselsättning är det viktigaste målet för oss i Vänstern.
I den EU-anpassade ekonomin som råder är det inflationen som till varje pris måste hållas ner. Den är byggd på nyliberala teorier. De flesta EU-länderna dras med hög arbetslöshet och dålig ekonomisk tillväxt.
Inom Vänstern vill vi ha 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Offentliga investeringsprogram, bostadsbyggande som ger arbete både i den offentliga och privata sektorn.
Miljötekniken måste utvecklas och vårt oljeberoende elimineras. Här kommer många nya arbetstillfällen att utvecklas. Vår energi till bostäder och kommunikationer måste komma från naturliga och rena ämnen. När kommer våra bilar att dofta gott och vara rena miljömedicinen ?
Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete med centrala kollektivavtal. Vi vill stärka arbetsrätten. Dessa ska gälla för alla, naturligtvis också för ungdomar som är överlägset skickliga ex. inom datasektorn.
Alla ska kunna leva på sin lön !
Lönegapet mellan kvinnor och män måste försvinna !

Anders Svensson
Ordf. Vänsterpartiet i Nybro

Städa framför egen dörr, Stig Davidsson!

Stig Davidsson försöker skrämma väljarna med de farliga “kommunisterna”. Folk är nu inte så lättlurade som han tror.
Det såg man ju tydligt vid EMU-valet. Väljarna tittar faktiskt mer på vår politik och vad vi kämpar för just nu, på 2000-talet.
Vem lyfter fram frågor om inflytande, delaktighet, jämställdhet, rättvisa och solidaritet?
Vem kämpar för de svagare grupperna?
Vem vill minska de enorma inkomstskillnaderna?
Vem försvarar den solidariska välfärden?
Vem försvarar sjukpenningen, a-kassan och arbetsrätten?
Det var ett bra tag sedan vi bytte namn på vårt parti – det kan ju knappast ha undgått även herr Davidsson. Han måste leva kvar i det förflutna och då undrar jag vem väljarna ska akta sig mest för, med tanke på centerns agerande på 40-talet. Det verkar ju vara den tiden Davidsson syftar på hela tiden.
Jag rekommenderar centern att städa rent framför egen dörr.
Gör upp med er egen historia, den finns ju där hur mycket ni än försöker tysta den genom att prata om vår.
Jag tycker det är otroligt barnsligt att efter så många år fortfarande inte låtsas veta vad vårt parti har för beteckning.
Jag har mött alltför många människor i Nybro kommun, som är väldigt trötta på detta tjafs och som tycker att det är tur att just vi finns och kämpar för en mer rättvis fördelning. De är inte ett dugg rädda för oss och ser väldigt glada ut när de ser oss och pratar med oss.
Själv är jag stolt över att vara socialist!