Vänsterpartiet Nybro

Medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte Tisdagen den 20e September kl 18:00 i vår lokal.

Vi får information från fullmäktigegruppen, landsting och om vad som händer i partiet centralt. Vi tar också upp om studier och eventuella föreläsningskvällar framöver, samt information och samtal om partiets 100-års jubileum nästa år. Kl 19:00 startar sändningen med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson via nätet. Allt kommer att visas på vår tv så att alla kan se och höra. Efter sändningen diskuterar vi det vi sett och hört

Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Välkomna

Kaj Raving rapporterar

Rapport från partistyrelsen 16 juni 2016
Det sista partistyrelsemötet avhandlades i ett Stockholm som visade sig från sin gråaste och regntristaste sida. Det var ett endagars möte som var extrainsatt för att partistyrelsen skulle få en dragning av slutrapporten om våra potentiella väljare och hur de ser på oss. Presentationen innehöll analys och rekommendation utifrån de fyra undersökningar som har genomförts under året och var mycket intressant att ta del av.

Vid detta möte låg fokus på att vi skulle få materialet presenterat för oss, men vi hann med en kort inledande diskussion kring det. Det stora spännande arbetet börjar nu med att utifrån detta underlag och de diskussioner som partistyrelsen kommer inleda på allvar i september ta fram en strategisk plan med inriktning för partiets profil och prioriteringar fram till valet 2018. Mer än så kan jag såklart inte avslöja men resultatet kommer förhoppningsvis att bli tydligt framöver.

Vi hann med några frågor utöver detta. Bland annat fick vi information om läget i bostadsförhandlingarna. Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår så kan jag inte avslöja något om det heller. Men även om vi vet att det inte kommer bli vänsterpolitik så är det viktigt att vi är med och förhandlar. Utan oss blir borgarnas krav på marknadshyror och annat elände garanterat verklighet. Nu gör vi överenskommelsen betydligt bättre än den skulle blivit annars.

Glädjande nog för alla registeransvariga så kan jag också berätta att ett nytt medlemsregister närmar sig allt mer. Processen med att skaffa ett nytt medlemsregister påbörjades redan förra året, men det har visat sig nu när offerterna kommit in att budgeten för detta var för snålt tilltagen. En enig partistyrelse beslöt om att utöka budgeten. Jag tror inte det finns någon som vill riskera att vi är dumsnåla och får nya bekymmer med ett nytt register. Själva köpet av nytt register beslutas senare av VU.

Sist men inte minst så beslutade vi om tidsplanen för hanteringen av kongressbeslutet kring arbetstidsförkortning. Sedan tidigare är det beslutat om att det ska tas fram studier kring arbetstidsförkortning så snabbt som möjligt. Nu beslutades det att avrapportering görs på partistyrelsemötet i slutet av november och att slutrapporteringen av arbetet diskuteras på det första mötet i januari 2017. Det är en bra och rimlig tidsplan tycker jag.

/Kaj Raving

Vänstermiljarder

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd

10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Det är resultatet av att Vänsterpartiet nu har fått igenom sitt huvudkrav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är en historiskt stor satsning! För Nybro kommuns del innebär det ett tillskott på hela 33,5 miljoner kronor.

Utöver detta fantastiska tillskott har Vänsterpartiet drivit igenom en rad andra satsningar som kommer att förbättra välfärden i vår kommun. Några av dessa förtjänar att nämnas särskilt:

* Satsning på fler anställda i äldreomsorgen

* Satsning på kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen

* Satsning på sommarslovsstöd för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

* Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

* Satsning på fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen

Det är efterlängtade satsningar. Få av oss har undkommit den centerpartistiskt ledda femklöverns nedskärningar i kommunen. Skola, omsorg, socialtjänst. Kulturskolan, räddningstjänsten osv, osv, osv. Undersköterskor i äldreomsorgen kämpar varje dag med att få tiden att räcka till de äldres behov. För många slutar den kampen med sjukskrivning.

Föräldrar vet att de allt större barngrupperna i förskolan gör att barnen får vistas i en högljudd och stressig miljö där personalen har svår att hinna se varje barn. Oron över vad som kan hända barnen gör småbarnsföräldrar med en redan stressig vardag än mer stressade. Nedskärningspolitiken har redan satt djupa spår i Nybro kommun.

I den centerpartistiskt ledda femklöverns tidigare budgetar kunde man läsa att de tänkte fortsätta med samma nedskärningspolitik även under kommande år. Men nu har läget förändrats. Istället för att försöka tysta ner ytterligare nedskärningar kan de var och varannan dag hålla presskonferenser där de presenterar nya satsningar. Tack vare Vänsterpartiet.

Vänstermiljarderna räddar Nybros välfärd!

Pia Eriksson (V)

Kaj Raving (V)

Carina Blom (V)

Anders Svensson (V)

Paz Pizarro (V)

Hemtjänst utan biståndsbedömning

Hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 75 år

160610

Alla medborgare över 75 år ska få rätt till 8 timmar hemtjänst varje månad och själva få avgöra vad de timmarna ska innehålla. Det är en av satsningarna som finns med i Vänsterpartiets budgetförslag för Nybro kommun 2017.

– Det är en fråga om valfrihet och trygghet för de äldre medborgarna, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

Idag krävs att en biståndshandläggare gör en utredning och individuell behovsbedömning av varje enskild ansökan innan hjälp och service kan fås från hemtjänsten. Med Vänsterpartiets förslag inrättas så kallad förenklad biståndsbedömning där alla över 75 år, oavsett behov, får rätt till åtta timmar hemtjänst per månad. Detta för att öka äldres möjlighet att själva ha inflytande över sina liv och avgöra om och när de är i behov av hjälp, service eller trivselinsatser och hur dessa insatser ska utformas.

– Dessa garantitimmar bör dessutom vara flexibla så att det blir möjligt för den äldre att tillsammans med personalen bestämma hur tiden ska användas. Ibland kan det vara att ta en promenad i solskenet, en annan gång kanske det behövs hjälp med städning och matlagning, säger Pia Eriksson

Erfarenheter från andra kommuner visar att det här inte leder till överutnyttjande eller gör hemtjänsten dyrare. Förenklingen sparar en hel del tid för hemtjänstens handläggning. Tid som de kan lägga på att utreda och hjälpa dem som behöver mer omfattande insatser. Insatserna i form av inköp, tvätt, städning och matdistribution kan också minska olycksfall och förebygga skador.

– Människor kanske inte behöver lika mycket insatser senare om de fått hjälp med tunga saker, och med att upprätthålla ett socialt och aktivt liv. Det vinner både samhället och individen på, säger Pia Eriksson

För ytterligare information kontakta

Pia Eriksson, 0481-12338

Sommarfest

Välkomna till Vänsterpartiet Nybros sommarfest
Måndagen den 13e Juni kl 17:00 i lokalen.
Mat och dricka får man ta med själv, grill finns på plats som man kan använda.
Det blir kubbspel och annat skoj, samt att på vår nyinköpta tv visas Fotbolls-Em, Sverige – Irland

Hjärtligt välkomna

img_6972_39594004

Vänsterpartiets kongress 2016 Conventum Örebro

13151478_615054815326110_4110460516149155474_n

Kalmardelegationen tillsammans med Kaj Raving, Partistyrelsen

Trots att man utökat kongressdagarna till fyra dagar, så var det ett hårt pressat tidsschema. De allra flesta delegationer hade utöver det, förberedande möten inför varje dag, samt sammanställningar av dagen som gått. Sömnen var inte högsta prioritet, utan byttes ut mot stora mängder kaffe och energigivande tilltugg.

Jonas Sjöstedt öppnade kongressdagarna med ett invigningstal som inleddes med: Vänsterpartister, kongressdeltagare, kära Örebroare… En lättsam öppning som övergick till vänsterpartiets visioner om en värld utan klyftor, fackligt engagemang och om ett samhälle där alla ska kunna förverkliga sina drömmar. Under kongressens gång betades drygt 600 lyfta motioner av, en efter en. Vänsterpartister älskar talarstolen och ca 170 personer skrev upp sig på talartid före varje omröstning. Det var en historiskt jämn fördelning i talarstolen med 55% kvinnor och 45% män

Vi röstade fram en ny sammanställning i Partistyrelsen med fler fackligt engagerade och Jonas Sjöstedt blev som förväntat, omvald som partiledare Här följer några av de viktiga beslut som röstades fram av kongressens ombud och som ska förmedlas och drivas vidare till regeringen.

Kurdistans arbetarparti, mer känt som PKK har sedan slutet av 70-talet stridit för ett hemland för den kurdiska folkgruppen. I en motion som antogs av partiets kongress står det att Vänsterpartiet i riksdagen ska arbeta för att Sverige ska bidra till att få bort terrorstämplingen på PKK. Men partistyrelsen ställde sig inte bakom att enskilda organisationer ska tas bort från EU:s terrorlista. Istället vill man att EU:s terrorlista ska skrotas helt. Motionen bifölls av kongressen vilket betyder att Vänsterpartiet ska arbeta för att PKK stryks på den EU-lista av terroristorganisationer som upprättades efter terrorattentaten i New York den 11 september 2001.

Vänsterpartiet har antagit ett nytt program, Eko-Eko punktprogram, med målet att bli Sveriges grönaste parti. Men kongressen sade nej till att prioritera klimathotet före en snabb kärnkraftsavveckling. Partiledaren Jonas Sjöstedt var inte särskilt ledsen för att partistyrelsens ”nyansering” av kärnkraftslinjen röstades ned. – Det här kan jag gott leva med, säger han. V vill att kärnkraften avvecklas så fort som möjligt, i takt med att den förnyelsebara energin byggs ut.

Grönast? Sjöstedt hoppas på en överenskommelse med S, MP och C som innebär ett stopp för ny kärnkraft, bra villkor för framväxten av förnybar energi och att den gamla kärnkraften avvecklas. V:s mål är att all Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten, år 2040. Sjöstedt räknar dock med att det sista kärnkraftverket är avvecklat långt tidigare. V-ledaren anser det nya ekologisk ekonomiska programmet gör V grönare än Miljöpartiet. – Det som skiljer är att vi vill använda den ekonomiska makten för att ställa om och rädda klimatet, säger Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt anser att MP måste kämpa hårdare i regeringen för att Vattenfall inte ska sälja sina kolgruvor i Tyskland, vilket skulle innebära fortsatt kolbrytning. En annan tanke med V:s nya program är att underlätta för enskilda människor att leva klimatvänligt, i stället för att bestraffa dem som inte gör det. Det finns till exempel inga förslag om stora bensinskattehöjningar, men väl förslag på flygskatt och trängselskatt på fler orter. Kongressen röstade ned förslag på en ”köttskatt”, vars syfte skulle vara att minska utsläppen från livsmedelsindustrin.

Här följer några olika beslut som tagits i kongressen

Att partiarrangemang bara får hållas på platser med kollektivavtal

Nej till tendensfrihet

Fortsatt fri motionsrätt på samtliga kongresser

Ett socialpolitiskt program ska tas fram

Ett utbildningspolitiska program ska tas fram

Man ska arrangera centrala träffar för fackligt aktiva

Följa upp och inventera tillgängligheten i partilokalerna runtom i landet

Ingen alkohol på skattebetalarnas bekostnad

Ordet rasism ska bytas ut och ersättas med rasifiering, vilket innebär att all slags orättvis behandling av människor, inte bara pga etnicitet, utan även särskilt utsatta grupper så som hbtq ska innefattas i detta.

Kött ska fortfarande finnas kvar som alternativ på vänsterpartiets arrangemang  – Citat av ett ombud från Norrbotten:”Hemma hos oss har vi en köttffri dag, Tisdagar, då äter vi korv”

Vi ska driva 6 timmars arbetsdag som valfråga inför och under nästa val 2018

Vi ska arbeta för att lagstadga mordbränder mot asylboenden som terrorbrott

Vi ska ha ett fortsatt budgetsamarbete med regeringen

Vi ska arbeta för att legalisera hjälpen av människor på flykt så länge dessa inte är vinstdrivande

Missbrukspolitiken står fast: allas rätt till vård och behandling, mot stigmatisering och en jämlik hälsa

Vi ska arbeta för att synliggöra ursprungsbefolkningen och stärka sametinget

Vi ska föreslå och arbeta för en sänkt rösträtt på prov där val till kommunen ska få ske när man fyllt 16 och val till riksdagen ska få ske samma år som det året man fyller 18.

Vänsterpartiet ska även arbeta för att förbjuda bemanningsföretag.

Vi vill slopa ordet arbetsgivare och ersätta detta med arbetsköpare

Vi ska även verka för och föra en kampanj om att vattenfalls kol ska stanna i marken.

Vi ska driva en politik mot avskaffandet av arvsskatt och mot avskaffandet av förmögenhetsskatt

Vi arbetar för en större jämlikhet, mot rasifiering och en bättre välfärd där ingen glöms bort

Som ni säkert förstår så är det oerhört många bra saker som röstats fram genom bifall eller avslag och alla är omöjliga att nämna så här på rak arm utan att missa någon, så jag stannar där och hoppas att jag fått med det mesta av det viktigaste ändå. Det har varit oerhört roliga och givande dagar i politikens tecken, men det har också varit många svåra beslut, där ställningstagandet inte alltid varit helt självklart och dagarna har varit långa.

Många gästtalare har varit på plats som tex Isländska vänstergröna, RFSU och ung vänster. Efter kongressfestens underbart goda trerätters, underhöll Abalon Dots som var väldigt glada att få uppträda för ett gäng motionströtta vänsterpartister. Kongressen 2016 – En mycket positiv erfarenhet och Ja, jag åker gärna som ombud igen om jag skulle få frågan

Tack till alla er som var där/ Anita Strömberg

Kallelse till medlemsmöte

Välkommen till höstens första medlemsmöte, tisdagen 22 september kl. 18.00 i partilokalen. Vi får först information från kommun, landsting, distrikt och partistyrelse, och från kl. 19.00 lyssnar vi på tal via internet av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Därefter fri diskussion.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

Vänsterfest!

Lördag 19 september kl. 17.00 är det dags för Vänsterfest i lokalen. Det blir en lättare femkamp för alla åldrar och tipspromenad. Därefter förtäring. Medlemmar, vänner och sympatisörer är alla hjärtligt välkomna!

Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun. Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Vi vill göra det för vår personal. Därför lämnade vi in en motion om att utreda se över hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun. Tyvärr röstade den styrande borgerliga femklöver och SD nej till detta vid det senaste fullmäktigemötet.

”jag började klockan sju på morgonen. Sprang benen trötta och huvudet snurrigt. Klockan ett slutade jag för dagen, halv tre började jag jobba igen. Sprang i trappor och cyklade i Nybros bostadsområden. Klockan tio på kvällen slutade jag.”

Så kan en arbetsdag se ut för våra anställda inom omsorgen i Nybro kommun. Det är ett helt vanligt exempel på en delad tur som vi utsätter våra anställda för i den här kommunen. Frågan vi bör ställa oss är: har vi verkligen råd att fortsätta med det? Förutom att delade turer påverkar våra anställdas arbetsmiljö och livsvillkor så påverkar det också Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Att vi kan rekrytera ny personal med rätt kompetens är en nyckelfråga för att Nybro ska kunna ha en god välfärd även i framtiden. Många kommuner, och däribland Nybro, riskerar att om några år få problem med att rekrytera nya medarbetare till bland annat äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet menar att vi måste kunna erbjuda bättre villkor för våra anställda och upphöra med delade turer.

Många känner sig inte lediga när arbetsdagen är uppsplittrad, trots att de är lediga mellan turerna. De som har en bit att åka upplever att det inte är någon mening att ta sig hem, bara för att vända i dörren och miljön riskerar mer påverkan av dem som trots allt kör fram och tillbaka. Många berättar om hur delade turer medför stress och problem med att få ihop familjelivet.

De delade turerna skapar utarbetad personal och en otrygghet för både vårdtagare och anhöriga. Hur trött är den personen som ska hjälpa din mamma? Och fokuserad orkar den personen vara som ska stötta din pappa? Eller hur lyhörd? Och hur skulle du tycka att det kändes att under en eller ett par timmar om dagen vara ofrivilligt ledig utan betalning och utan möjlighet till reell återhämtning?

Delade turer finns för att Nybro kommun som arbetsgivare bestämt att det ska vara så. Vi vill att man ska försöka hitta andra lösningar. Redan idag har flera kommuner runt om i landet insett problematiken med delade turer och beslutat att avskaffa dem. Det visar att det inte är omöjligt att organisera arbetet så att Nybro kommuns anställda får en sammanhållen arbetsdag.

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till som vi föreslog? Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Och vi vill göra det för vår personal inom Nybro kommun. Det är dessa som nu drabbas när den styrande borgerliga femklöver och SD inte ens ville utreda vad det egentligen skulle innebära att avskaffa delade turer.

Pia Eriksson (V), gruppledare

Vänsterpartiet står för en välfärd man kan lita på

Idag ska budgeten för Nybro kommun klubbas. Vänsterpartiet har lagt fram ett budgetalternativ som står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi står för en välfärd man kan lita på och en välfärd som inte är till salu.

Kulturskolan, räddningstjänsten osv, osv, osv. Den centerpartistiskt ledda femklöverns nedskärningspolitik har redan satt djupa spår i Nybro kommun. Nu tänker de fortsätta med samma nedskärningspolitik även under kommande år samtidigt som man öppnar upp för privatisering av vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet säger nej till de massiva rambesparingar som högermajoriteten vill driva igenom och vi avvisar alla försök till privatisering. För att istället kunna göra nödvändiga satsningar för välfärd och jämställdhet så vill vi bland annat sänka politikerarvodena, dra ner på antalet chefer och höja skatten med 50 öre.

Nybro kommun har alla förutsättningar att bygga en framtid av gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det krävs att viljan finns. Den viljan finns hos Vänsterpartiet!

Pia Eriksson (V), gruppledare

1 2 3 44